ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th430892017-01-29 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0เกษตรปลอดภัย ม่วงใหญ่กินยาว, ผู้รับใช้อนาคต, พลิกเหมืองให้เป็นป่า ที่บางพัฒน์29 ม.ค. 256015:24https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/43089https://program.thaipbs.or.th/watch/sD3iLA<p>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ เล่าเรื่องราวการปรับเปลี่ยนวิถีปฎิบัติและความพยายามส่งต่อภูมิท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่</p><p>เริ่มต้นกับเรื่องราวของชาวบ้านม่วงใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กับการปรับเปลี่ยนวิถีอาชีพปลูกผักขายมาใช้กระบวนการอินทรีย์ แทนการใช้สารเคมี เพราะนอกจากจะผู้บริโภคจะปลอดภัยแล้ว ผู้ผลิตเองก็ปลอดภัยจากสารเคมีเช่นกัน ติดตามกับ <strong>อยู่ดีมีแฮง ตอน เกษตรปลอดภัย ม่วงใหญ่กินยาว</strong></p><p>ต่อด้วยเรื่องราวขบวนการสืบสานล้านนา ที่ทำหน้าที่อนุรักษ์และส่งต่อวัฒนธรรมล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น หล่อเลี้ยงความเป็นล้านนาให้กับเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมที่ไม่ใช่แค่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและรากเหง้า แต่ยังสร้างงาน สร้างคนเพื่อดูแลแผ่นดินล้านนา พบกับตัวแทนคนรุ่นใหม่ใน <strong>The North องศาเหนือ ตอน ผู้รับใช้อนาคต</strong></p><p>ปิดท้ายกับเรื่องราวพี่น้องชาวใต้ รู้หรือไม่ว่ากว่าจะเป็นวันนี้ ครั้งหนึ่งที่บางพัฒน์ อ.เมือง จ.พังงา เคยขาวโพลน รกร้างว่างเปล่า จากการเปิดสัมปทานเหมืองแร่ดีบุก ไม่มีแม้แต่ต้นไม้ใดๆ ทำให้พวกเขาต้องช่วยกันพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นป่าโกงกางสีเขียว หยั่งรากความคิดการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นใหม่ ใน <strong>แลต๊ะแลใต้ ตอน พลิกเหมืองให้เป็นป่า ที่บางพัฒน์</strong></p><p>และอีกหลากหลายเรื่องราวในรายการ ภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></p>