ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th427212017-01-15 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0เพชรพิณทอง, โรงสีโหม๋เรา บ้านหนองโอน, 4.0 มาแล้วเน้อ15 ม.ค. 256009:37https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/42721https://program.thaipbs.or.th/watch/MldJcz<p>เดินหน้าปีระกา 2560 กับเรื่องราวจาก 3 ภูมิภาค 3 พื้นที่ ในภูมิภาค 3.0</p><p>มากกว่าความบันเทิงที่ด้านหน้าเวที คณะการแสดง"เพชรพิณทอง" ยังทำหน้าที่บอกเล่าศิลปวัฒนธ<span class="text_exposed_show">รรม และบุคคลิกของชาวอีสานควบคู่กัน ซึ่งแม้เวลาจะผ่านมากว่า 30 ปี แต่ชื่อเสียง ความโดดเด่นของสมาชิกวง ยังอยู่ในความทรงจำของชาวอีสาน แล้วปัจจุบันเส้นทางพวกเขาเป็นอย่างไร ติดตามกับ <strong>อยู่ดีมีแฮง ตอน </strong><strong>เพชรพิณทอง</strong></span></p><p><span class="text_exposed_show">เพราะการแก้ปัญหาคนเดียวเป็นเรื่องยาก การรวมตัว ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข จึงเป็นแนวทางของโรงสีข้าวชุมชน บ้านหนองโอน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อบริหารจัดการ ให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาแปรรูปสินค้า สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้ กับ<strong> แลต๊ะแลใต้ ตอน โรงสีโหม๋เรา บ้านหนองโอน</strong></span></p><p><span class="text_exposed_show">ปิดท้ายชวนปรับทิศและคิดต่อ เมื่อประเทศไทยเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 คำถามที่ตามมา คือ อะไรบ้างที่เรียกว่า 4.0 ชวน ชวนรับฟัง และแลกเปลี่ยนมุมมองกับกับคนรุ่นใหม่ "เชียงใหม่ maker club" กับ <strong>The North องศาเหนือ ตอน 4.0 มาแล้วเน้อ</strong></span></p><p><span class="text_exposed_show">และอีกหลากหลายเรื่องราวในรายการ ภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></span></p>