ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th395692016-07-31 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0โรงเรียนพริกขี้หนู, โอรังอัสลี ยิปซีแห่งขุนเขา, ปรับทิศพิชิตโคลนถล่ม31 ก.ค. 255912:40https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/39569https://program.thaipbs.or.th/watch/n5Mqeb<p>พบเรื่องเล่าจากผู้ผลิตสารคดี นักข่าวพลเมือง และคนทำสื่อชุมชนจาก 3 ภูมิภาค ที่มาร่วมเล่าเรื่องบนพื้นที่สร้างสรรค์เดียวกันในรายการภูมิภาค 3.0</p><p><strong>"อยู่ดีมีแฮง" </strong>จูงแขนพี่น้องไปที่อีสาน กับแนวทางการเรียนแบบกลับสู่สามัญ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักเรียน ครู ซึ่งเปรียบเสมือนสมาชิกของหมู่บ้าน แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ความเข้มข้นของการเรียนการสอนนั้น ใครมาเห็นก็ได้แต่ยกนิ้วให้ พบกับรายการอยู่ดีมีแฮง ตอน <strong>โรงเรียนพริกขี้หนู</strong></p><p><strong>"แลต๊ะแลใต้"</strong> พบกับชาติพันธุ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าใหญ่มาช้านาน มีความเชื่อ ภาษา วิถีชีวิตในแบบของตัวเอง แต่ในยุคสมัยที่โลกก้าวเดินมาถึงการหยิบเอาคลื่นความถี่ในอากาศมาใช้งานได้ คนเหล่านี้ปรับตัวหรือมองโลกปัจจุบันสมัยอย่างไรบ้าง พบกับแลต๊ะแลใต้ ตอน <strong>โอรังอัสลี ยิปซีแห่งขุนเขา</strong></p><p><strong>"The North องศาเหนือ" </strong>กระตุกเตือนและปรับมุมมองความคิดกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ จัดการ ป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งกำลังอยู่ในฤดูฝน หลายปีมาแล้วที่ผู้คนต่างๆ มักได้รับความสูญเสียจากภัยพิบัติน้ำท่วม โคลนถล่ม พบกับ The North องศาเหนือ ตอน <strong>ปรับทิศพิชิตโคลนถล่ม</strong></p><p>นอกจากเนื้อหาจานหลักที่พร้อมเสิร์ฟผ่านหน้าจอทีวีแล้ว ยังมีคลิปสั้นงานสร้างสรรค์ที่หลายคนมีส่วนร่วมส่งคลิปมาออกอากาศ ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 รายการที่คนดู คนทำ คนคิด และคนผลิตสื่อ เกี่ยวก้อยร้อยเรียงร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส ชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a> <br></p>