ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th278882015-04-21 13:00:35qoderจับตาเส้นทางปฏิรูปครึ่งทางร่างรัฐธรรมนูญ กับความเห็นประชาชน21 เม.ย. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/Reformwatch/episodes/27888https://program.thaipbs.or.th/watch/1CC5dg ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : มีหลายประเด็นให้ต้องจับตา ทั้งการแถลงผลงาน 6 เดือนของรัฐบาล / การส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้กับสปช. ครม. และคสช. รวมถึงท่าทีของฝ่ายต่างๆ หลังจากได้เห็นหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ช่วงเจาะประเด็น : แม้การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์และประชาชน สมาชิก สปช. ส่วนใหญ่ จะอภิปรายสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และเพิ่มอำนาจให้พลเมือง แต่สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปก็ยังไม่เชื่อมั่นว่า จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในร่างฯ อะไรทำให้คิดเช่นนั้น จับตาเส้นทางปฏิรูป ช่วงเจาะประเด็นวันนี้ ร่วมพูดคุยกับ 3 สมาชิก สภาประชาชนเพื่อการปฎิรูป กับข้อเสนอเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ดีกว่าเดิม ติดตามชมรายการจับตาเส้นทางปฏิรูป วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.03 – 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live