ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th278712015-06-03 13:00:31qoderจับตาเส้นทางปฏิรูปสู่เส้นทางปฏิรูปเกษตรกรไทย3 มิ.ย. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/Reformwatch/episodes/27871https://program.thaipbs.or.th/watch/TUQVOS ประเทศไทย มีจำนวนแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตร สูงเกือบร้อยละ 40 ของแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า สัดส่วนรายได้จากภาคเกษตรต่อจีดีพี ไม่สอดคล้องกับจำนวนแรงงานในภาคเกษตร ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรในประเทศ ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ภาคเกษตรของไทย จำเป็นต้องปฏิรูป แม้จะเป็น 1 ใน 36 วาระการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่เกษตรกรกลับมองว่า เรื่องของภาคเกษตร ไม่ค่อยถูกพูดถึง ขณะที่แผนปฏิรูปเรื่องนี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่เห็นว่าในเชิงโครงสร้าง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร จับตาเส้นทางปฏิรูปได้สนทนากับ คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และก็ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณประพัฒน์สะท้อนความเห็นเรื่องนี้ ไม่ต่างจากเกษตรกรทั่วไป แต่สิ่งที่ต่างก็คือ แทนที่จะรอให้ภาครัฐมาปฏิรูปโครงสร้างและนโยบายด้านการเกษตร เกษตรกรต้องเริ่มต้นปฏิรูปตนเองก่อน ติดตามชมรายการจับตาเส้นทางปฏิรูป วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.03 – 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live