ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th278612015-06-25 13:00:29qoderจับตาเส้นทางปฏิรูปนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษยุค คสช.25 มิ.ย. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/Reformwatch/episodes/27861https://program.thaipbs.or.th/watch/kP6sef นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษยุค คสช.รัฐบาลกำลังผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดที่ติดกับชายแดน ด้วยการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ออกคำสั่งเรื่องการจัดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรจึงได้ประโยชน์?นโยบายพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหลายฝ่ายที่ออกมาส่งเสียงต่อรัฐบาล ทั้งในแง่ผลกระทบ ปัญหา และแนวทางพัฒนา แต่อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จับตาเส้นทางปฏิรูปได้รับเกียรติจาก คุณเสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI  มาร่วมพูดคุยเรื่องนี้ ติดตามชมรายการจับตาเส้นทางปฏิรูป วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.03 – 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live