ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th278472015-08-18 13:00:27qoderจับตาเส้นทางปฏิรูปข้อเสนอโรงไฟฟ้าขยะ18 ส.ค. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/Reformwatch/episodes/27847https://program.thaipbs.or.th/watch/92ug0m หนึ่งในแผนจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐบาล คือการแปลงขยะเป็นพลังงาน หรือนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากลดปริมาณขยะแล้ว ยังได้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องลงทุนจัดหาเชื้อเพลิง แต่ปรากฎว่า นโยบายนี้ถูกภาคประชาชนและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้าน การเดินหน้าโรงไฟฟ้าขยะตามแผนจัดการขยะของรัฐบาลจะทำอย่างไร ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือเกิดน้อยที่สุดขึ้น ไม่ว่าจะระหว่างรัฐกับชุมชน หรือชุมชนกับเอกชนที่รับดำเนินการ รวมถึงมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนที่อาจเกิดขึ้นตามมา วันนี้จับตาเส้นทางปฏิรูปจะสอบถามความเห็นเพิ่มเติมจาก ผศ.พิชญ รัชฎาวงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการขยะ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามชมรายการจับตาเส้นทางปฏิรูป วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.03 – 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live