ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th424902016-12-31 12:57:00qoderปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ​อาหารพื้นถิ่นอีสาน31 ธ.ค. 255914:25https://program.thaipbs.or.th/PlookWanMaeKiewWanPo/episodes/42490https://program.thaipbs.or.th/watch/l8qtgH<p>อาหารในแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป บ้างก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต บ้างก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ข้าวเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการนำแปรรูปเป็นอาหารอย่าง <strong>"ไส้กรอกอีสาน" </strong> ที่เป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งที่มีส่วนผสมคือ ข้าวเหนียว หมู กระเทียม และเกลือ ยัดใส่ในไส้ที่ทำความสะอาดแล้ว หมักไว้ 3-4 วัน จนมีรสเปรี้ยว ที่ช่วยสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทำนา ทำให้พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องออกจากพื้นที่ไปทำงานไกลๆ ในช่วงที่มิได้ทำนา<br></p><p><strong>การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างอาชีพเสริมเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ติดตามชมสารคดีปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคมนี้ หลังข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส (เวลา 12.57 น.) รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>