ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th421552016-12-08 12:57:00qoderปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ​ลงแขก8 ธ.ค. 255919:31https://program.thaipbs.or.th/PlookWanMaeKiewWanPo/episodes/42155https://program.thaipbs.or.th/watch/1t2gCc<p>เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ก็เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวนาในชุมชนเดียวกันจะมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งจะต้องบอกกล่าวเพื่อนบ้านให้มาร่วมลงแรงช่วยกันเกี่ยวข้าว โดยชาวบ้านจะเวียนไปช่วยกันแต่ละบ้านแต่ละแปลงนา ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมเช่นนี้เป็นการเอื้อเฟือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในชุมชน ในหมู่บ้านนั้นๆ<br></p><p><strong>การลงแขกถือเป็นประเพณี วิถีชีวิต เป็นสิ่งที่ให้กันด้วยใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ติดตามชมสารคดีปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคมนี้ หลังข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส (เวลา 12.57 น.) รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>