ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th604922019-05-10 14:05:00qoderสถานีประชาชนร้องขอเกาะกลางถนนไสวประชาราษฎร์ ป้องกันอุบัติเหตุ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี10 พ.ค. 256211:29https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/60492https://program.thaipbs.or.th/watch/1sK6Ug<p><strong>1. ร้องขอเกาะกลางถนนไสวประชาราษฎร์ ป้องกันอุบัติเหตุ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี </strong></p><p><strong>2. เร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกว่า 10 ล้านบาท อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี</strong></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.05 - 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>