ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th562712018-10-18 14:05:00qoderสถานีประชาชนตรวจสอบสารเคมีจากการปลูกผักคะน้าส่งผลกระทบชุมชน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี18 ต.ค. 256112:54https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/56271https://program.thaipbs.or.th/watch/qPqOzN<p><strong>1. ตรวจสอบสารเคมีจากการปลูกผักคะน้าส่งผลกระทบชุมชน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี<u1:p></u1:p></strong></p> <p><strong>2. สั่งปิดฟาร์มหมูที่อยู่ใกล้ชุมชน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ <u1:p></u1:p></strong></p> <p><strong>3. ชาวบ้านร้อง กกพ. ระงับการอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.อำนาจเจริญ<u1:p></u1:p></strong></p> <p><strong>4. มูลนิธิกระจกลงพื้นที่ค้นหา นายชลอ อ่อนพันธ์ อายุ 84 ปี ที่หายตัวไป จ.ชลบุรี</strong><u1:p></u1:p></p> <u1:p></u1:p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.05 - 15.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>