ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th448132017-04-19 14:05:00qoderสถานีประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จ.พังงา19 เม.ย. 256014:41https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/44813https://program.thaipbs.or.th/watch/DcEyRJ<p><strong></strong><strong>ร้องขอขยายเขตเขตไฟฟ้าบนเกาะปันหยี จ.พังงา</strong><br>ผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงบนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา ซึ่งมีราคาสูงกว่าปกคชตอ โดยชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือนแบกรับภาระค่าไฟฟ้าในราคายูนิตละ 16 บาท ซึ่งสูงกว่าปกติถึง 3 เท่า สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่นี่มานานกว่า 10 ปี</p><p><strong>ศูนย์ศึกษาวิจัยฯแห่งอันดามัน จ.พังงา</strong><br>ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เปิดให้บริการประชาชนเข้าชมศึกษาแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามัน รวม 6 จังหวัด อีกทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์และสร้างเสริมคุณภาพทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป</p><p><strong>มอบเรือตรวจการณ์ 813 อนุสรณ์สถานสึนามิ จ.พังงา</strong><br>ตำรวจน้ำส่งมอบอนุสรณ์สถานเรือตำรวจน้ำ 813 หรือเรือบุเรศผดุงกิจ ซึ่งถูกคลื่นยักษ์สึนามิพัดขึ้นมาเกยตื้นบริเวณบ้านบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ภัยธรรมชาติ และมหันตภัยสึนามิ<span></span></p><p><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>