ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th439752017-03-09 14:05:00qoderสถานีประชาชน​กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่9 มี.ค. 256013:38https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/43975https://program.thaipbs.or.th/watch/iTrPct<p><strong></strong><strong>กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่</strong><br>บรรยากาศช่วงเช้า ที่ศาลเจ้าฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีกลุ่มผู้ค้าลานประตูท่าแพเดิม เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความเป็นธรรมในการจัดหาสถานที่ค้าขาย ทดแทนพื้นที่เดิม หลังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ลานประตูท่าแพ มีมติไม่อนุญาตให้มีการค้าขายบริเวณดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย และยืดเยื้อมานานกว่า 1 ปี นอกจากนี้ยังมีประชาชนเดินทางจากอำเภอแม่อายกว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ช่วยเหลือกรณีความเป็นธรรมในการจัดสรรน้ำโครงการชลประทานเพื่อพื้นที่ทางการเกษตรด้วย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จัดบูธกิจกรรม และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน</p><p><strong>ท่องเที่ยวดอยปู่หมื่นสัมผัสวิถีชีวิตชาวลาหู่ จ.เชียงใหม่</strong><br>ติดตามเรื่องราวของชาวเขาเผ่าลาหู่ ที่บ้านดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่กันชน ต่อต้านภัยจากคอมมิวนิสต์ในอดีต ซึ่งได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้พวกเค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p><p><strong>บูรณาการแก้ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. สวนส้ม จ.เชียงใหม่</strong><br>ผู้ตรวจการแผ่นดิน เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามแนวทางจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. สวนส้ม อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แก่เกษตรกร หลังมีการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช.</p><p><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a><span></span> </strong></p>