ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th428562017-01-13 14:05:00qoderสถานีประชาชนด.เด็ก คิดดี ไทยพีบีเอส Kid Day13 ม.ค. 256014:23https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/42856https://program.thaipbs.or.th/watch/7H3giH<p><strong></strong><strong>ด.เด็ก คิดดี ไทยพีบีเอส Kid Day</strong><br>ไทยพีบีเอสขอเชิญเที่ยวงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ด.เด็ก คิดดี ไทยพีบีเอส คิดส์เดย์ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พบกับกิจกรรมแสนสนุก ส่งเสริมการคิด และเรียนรู้แนวพระราชดำริ "ตามคำพ่อสอน"</p><p><strong>น้ำท่วมกระทบกิจกรรมวันเด็ก จ.นครศรีธรรมราช</strong><br>หลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช งดจัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องจากพื้นที่ยังมีสภาพน้ำท่วมขัง ประชาชนบางส่วนต้องอพยพมาอยู่ศูนย์พักพิง และเจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่จากฝนที่ตกเพิ่มขึ้น</p><p><strong>โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง</strong><br>รัฐบาลเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 รองรับผู้อยู่อาศัยเคหะชุมชนดินแดงให้ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพาชีวิตให้ดีขึ้น</p><p><strong>ผลกระทบหลังน้ำท่วม บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์</strong><br>ชาวบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ กังขาหลังโดนน้ำหลากทะลักท่วมชุมชน 2 เมตร อยู่ใกล้อ่างน้ำ 3 แห่ง แต่ไม่มีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ประมงพื้นบ้านกระทบเครื่องมือจับปลา 400 ลำ </p><p><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 14.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>