ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th416162016-11-10 14:05:00qoderสถานีประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีช่วยชาวนาภาคอีสาน10 พ.ย. 255914:37https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/41616https://program.thaipbs.or.th/watch/2hyuW2<p><strong></strong><strong>ประเด็นที 1 ชาวจังหวัดปทุมธานีช่วยชาวนาภาคอีสาน</strong><br>หลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานีร่วมใจจัดโครงการประชารัฐปทุมธานี ช่วยเหลือชาวนาภาคอีสาน ในเขตจังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยขอความร่วมมือ นิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด เปลี่ยนการซื้อข้าวถุงตามห้างร้านทั่วไปเป็นซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง เพื่อมาหุงเลี้ยงพนักงาน รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ชาวนาข้าวไปขายในโรงงานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย</p><p><strong>ประเด็นที 2 โครงการช่วยลูกชาวนา ม.รังสิต</strong><br>ติดตามอีกหนึ่งโครงการในการช่วยเหลือชาวนาในภาวะวิฤติ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นของมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดพื้นที่ให้นำข้าวมาขายในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาลูกชาวนา นำข้าวสารมาเป็นค่าหน่วยกิตได้ รวมถึงวาง 5 แนวทางเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย</p><p><strong>ประเด็นที 3 ปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 500 ไร่ตื้นเขิน อ.สามเงา จ.ตาก</strong><br>ชาวตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รวม 3 หมู่บ้าน กว่า 2,000 คน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีแห่งเดียว คือ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่ขณะนี้มีสภาพตื้นเขินเต็มไปด้วยวัชพืช เนื่องจากไม่มีการพัฒนาขุดลอกกำจัดวัชพืชนานกว่า 30 ปี ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ </p><p><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>