ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th411272016-10-07 14:05:00qoderสถานีประชาชนปัญหาผู้ค้าในตลาดน้ำภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต7 ต.ค. 255913:22https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/41127https://program.thaipbs.or.th/watch/hpUMoi<p><strong>ปัญหาผู้ค้าในตลาดน้ำภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต</strong><br>ผู้ประกอบกิจการร้านค้าในตลาดน้ำภูเก็ต เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอกะทู้ กรณีขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกับเจ้าของตลาด หลังผู้ค้าทำสัญญาเช่าพื้นที่และเข้าไปค้าขายในตลาดได้ 4 เดือนแต่กลับประสบปัญหาค้าขายขาดทุนเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวน้อย ทำให้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในแต่วันไม่ไหว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยกับเจ้าของตลาดให้เข้ามาดูแล แก้ไขปัญหา</p><p><strong>ขอเวนคืนที่ดินสร้างถนนเชื่อมต่อ จ.สมุทรปราการ - จ.สมุทรสาคร</strong><br>ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านเมฆฟ้าวิลล์ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ร้องขอขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงถึงข้อเท็จจริง หลังทราบข้อมูลว่าทั้งหมู่บ้านถูกเวนคืนเพื่อสร้างถนนแห่งใหม่ของกรมทางหลวงชนบท แต่เหลือไว้เพียง 15 หลังคาเรือนจากทั้งหมด 70 หลังคาเรือน จึงทำให้เกรงว่าผู้ที่เหลือยู่จะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตประจำวัน</p><p><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 14.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง<a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a> </strong></p>