ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th393432016-07-21 14:05:00qoderสถานีประชาชนโครงการรักษาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้21 ก.ค. 255913:52https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/39343https://program.thaipbs.or.th/watch/yIsYqc<div><div><p><strong>โครงการรักษาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ครั้งที่ 2 ) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</strong></p><p>หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิไทยพีบีเอส ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 เพื่อรักษาต้อกระจกให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายทางความมั่นคงและประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสเข้าถึงน้อย ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2559</p></div><p><strong>เตือนภัย! ผู้สูงอายุถูกหลอกได้ค่านายหน้าขายที่ดิน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี</strong></p><p>เตือนภัยสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง รายล่าสุดเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุวัย 80 ปี จังหวัดลพบุรี ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า 5 คน วางแผนทำเป็นขบวนการ หลอกซื้อ-ขายที่ดิน และอ้างว่าจะให้ค่านายหน้า แต่ที่ดินติดจำนอง จึงขอยืมเงินมาสมทบ เสียเงิน 150,000 บาท</p><p><strong>สถานีคนหาย : 6 ปี ภารกิจศูนย์คนหายไทยพีบีเอส</strong></p><p>ศูนย์คนหายไทยพีบีเอสได้ติดตามช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญหาย เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว และหลังจากนี้ไปเราจะยังคงเดินหน้าติดตามกันอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายต่อไปเพื่อการป้องกันและสร้างความเข้าใจให้กับทุกครอบครัวตระหนักและให้ความสำคัญกับการหายตัวกันมากขึ้น</p><p><strong>มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบรถเข็น-รถโยก 100 คันให้ผู้พิการ</strong></p><p>การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในสังคมเป็นสิ่งที่เราควรส่งเสริม โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ไปดูกิกรรมดีๆที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดขึ้นเป็นครั้งที่2 คือการมอบรถสามล้อโยกและวีลแชร์ให้กับคนพิการ หลากหลายจังหวัดหนึ่งในนี้คือจังหวัดปัตตานี รวมจำนวน 100 คัน </p></div><p><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>