ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th313322015-10-26 14:00:02qoderสถานีประชาชนปัญหาขึ้นค่าน้ำประปาโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.นครปฐม26 ต.ค. 255814:00https://program.thaipbs.or.th/People/episodes/31332https://program.thaipbs.or.th/watch/QGmDFbปัญหาขึ้นค่าน้ำประปาโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.นครปฐมผู้อยู่อาศัยบ้านเอื้ออาทรหลายโครงการเขตพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เดือดร้อนจากการประปาส่วนภูมิภาคคิดอัตราค่าน้ำที่แพงจากเดิมถึง 1 เท่าตัวเหตุ เพราะมีการตั้งนิติบุคคลไม่ได้อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติแล้ว ทำให้ข้อตกลงระหว่างการเคหะแห่งชาติกับการประปาส่วนภูมิภาค ในการเก็บค่าน้ำในราคาที่ถูกต้องยุติลงตามไปด้วย  ปัญหามลพิษจากบ่อก๊าซ จ.ขอนแก่นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด และชาวบ้านตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เกิดเห็นคัดแย้งนานกว่า 10 เดือน กับการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจึงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558  เวลา 14.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live