ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th350122016-01-18 17:00:00qoderเปิดบ้าน Thai PBSบทบาทหน้าที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ18 ม.ค. 255910:41https://program.thaipbs.or.th/Openthaipbs/episodes/35012https://program.thaipbs.or.th/watch/1et0eO<p>หลังจากที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 3 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี ไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ตอนนี้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้คัดเลือกผู้สมัครที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นรุ่นที่ 4 เรียบร้อยแล้ว โดยในปีนี้ ไทยพีบีเอสวางแผนงานที่เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของตัวแทนภาคประชาชนอย่างไรบ้างนั้น </p><p><strong>ติดตามชมรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 17.00-17.05 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>