ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th332752012-07-03 13:00:45qoderทีวีจอเหนือแม่สะเรียงเตรียมรับมือภัยพิบัติ / บวชป่า-สืบชะตาสายน้ำ /เยาวชนเรียนรู้ วิถีชาวบ้าน3 ก.ค. 255513:00https://program.thaipbs.or.th/North/episodes/33275https://program.thaipbs.or.th/watchชาวบ้านห้วยโผเตรียมรับมือภัยพิบัติด้วยเกรงเหตุการณ์จะซ้ำรอยกับปีที่แล้ว หลังจากที่พื้นที่แห่งนี้เคยประสบกับเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ปีนี้ชาวบ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.เแม่ฮ่องสอน ต่างเร่งรื้อถอนบ้าน ไปปลูกสร้างในพื้นที่ใหม่  โดยมีทหารพรานจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมทหารพรานที่ 36 และอาสาสมัครฯ เข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือรื้อถอน ขนย้าย ขณะที่นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มาให้รายละเอียดถึงแผนป้องกันที่ตระเตรียมไว้ บวชป่า-สืบชะตาสายน้ำชาวบ้านต้นน้ำแม่กวง เขต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธีบวชป่าซึ่งทำมากว่า 10 ปีแล้ว เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้เกิดสมดุลย์ธรรมชาติ หลังจากป่าผืนนี้เคยถูกบุกรุกทำลาย จนเกิดวิกฤต ความแห้งแล้ง ในช่วงปี 2542-43 วิถีถิ่นเหนือ : เยาวชนเรียนรู้วิถีชาวบ้านชมกิจกรรมออกค่ายอาสาของเด็กนักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ที่มาร่วมอยู่อาศัยและช่วยชาวบ้าน บ้านหนองเย็น ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของชาวบ้านไปด้วย