ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th332012014-10-07 13:00:36qoderทีวีจอเหนือโครงการสร้างรถไฟรางคู่7 ต.ค. 255713:00https://program.thaipbs.or.th/North/episodes/33201https://program.thaipbs.or.th/watch/BAV8WP โครงการสร้างรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นโครงการเพื่อเชื่อมการค้ากับชายแดน ต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตได้จริงหรือไม่ และชาวบ้านบางส่วนกลับมองว่าโบราณสถานที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ซึ่งมีโครงสร้างที่เก่า อาจจะได้รับผลกระทบหากมีขบวนรถไฟวิ่งผ่าน วิถีถิ่นเหนือ : เห็ดไข่เหลือง เป็นเห็ดที่ชาวบ้าน อ.สูงเม่น จ.แพร่ นิยมนำมาทำเมนูแกงส้มรับประทาน ติดตามชมรายการ ทีวีจอเหนือทุกวันอังคาร เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอสหรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live