ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th648122019-11-09 17:05:00qoderยินดีที่ได้รู้จักบางนา - สำโรง9 พ.ย. 256221:23https://program.thaipbs.or.th/Nicetomeetyou/episodes/64812https://program.thaipbs.or.th/watch/pgtpGP<p>รายการยินดีที่ได้รู้จักสัปดาห์นี้ เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักผู้คนกันที่ย่าน <strong>“บางนา - สำโรง”</strong> เป็นอีกย่านหนึ่งที่ยังคงอยู่ในกรุงเทพมหานคร การออกไปทำความรู้จักกับผู้คนในครั้งนี้ ทำให้เราได้เจอกับเรื่องราวมากมาย ทั้งอดีตเจ้าของธุรกิจที่การค้ากำลังไปได้ดี แต่ต้องเจอกับพิษเศรษฐกิจทำให้ต้องมาเป็นพนักงานท่ารถตู้ และอีกหลาย ๆ เรื่องราวของผู้คนย่านนี้ <br></p><p><strong>ติดตามได้ในรายการ ยินดีที่ได้รู้จัก ตอน บางนา - สำโรง <span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.05 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง </span></span></span></span></span></span></span></strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>