ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th379912016-05-27 12:57:00qoderหมอข้างบ้านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต27 พ.ค. 255918:22https://program.thaipbs.or.th/NextdoorDoctors/episodes/37991https://program.thaipbs.or.th/watch/eOQSGY<p>เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมและทั่วถึง ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในสภาวะต้องฟื้นฟูให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.ตราด มีการจัดหากายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวัน<span></span><span></span></p><p><strong>ติดตามชมรายการ "หมอข้างบ้าน" วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.57 - 13.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>