ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th260472015-06-09 17:00:39qoderNature Spy สายลับธรรมชาติเพื่อนเก่าที่คลองยัน9 มิ.ย. 255817:00https://program.thaipbs.or.th/NatureSpy/episodes/26047https://program.thaipbs.or.th/watch/Sg5Pcmคลองยัน สายน้ำสำคัญของคน 3 อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ที่เคยมีโครงการจะก่อสร้างเขื่อน แต่ความเข้มแข็งของชาวบ้านจึงสามารถรักษาธรรมชาติดั้งเดิมไว้ให้ลูกหลานรุ่นปัจจุบันได้ เด็กที่นั่นก็สานต่อภารกิจการดูแลรักษาคลองยันเสมอมาด้วยการทำกิจกรรมนักสืบสายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจวัด และเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับแม่น้ำของพวกเขาการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึกสถิติเก็บไว้ ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆตัวเล็กในน้ำได้ การมีอยู่ หรือหายไป ของสัตว์เล็กน้ำจืดที่เคยเจอ หรือการเจอเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยเจอ จะนำมาสู่การสืบค้นหาสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ เราจึงชวนสายลับกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์คลองยัน ไปตามหาเพื่อนเก่าที่เคยเจอที่นี่ในรายการ Nature spy สายลับธรรมชาติ ตอน เพื่อนเก่าที่คลองยัน วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 17.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live