ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th566172018-11-02 09:05:00qoderนารีกระจ่างความรุนแรงในผู้หญิง ยุติได้แค่ใส่ใจ, งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา2 พ.ย. 256121:05https://program.thaipbs.or.th/NaReeKraJang/episodes/56617https://program.thaipbs.or.th/watch/7NUnaS<p><strong>นารีสนทนา : ความรุนแรงในผู้หญิง ยุติได้แค่ใส่ใจ<br></strong>ในปี 2561 มีจำนวนเฉลี่ยผู้หญิงและเด็กถูกกระทำความรุนแรง 5 คนต่อวัน ซึ่งหนึ่งในองค์กรที่ร่วมรณรงค์ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดนั่นก็คือ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจของสมาคมฯ รวมถึงอดีตผู้ถูกกระทำความรุนแรงที่พร้อมจะมาแชร์ประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์ให้อีกด้วย</p><hr><p><strong>นารีสนทนา : ชวนชิมอาหารรสแม่<br></strong>พาไปดูร้านขายอาหารตามสั่ง ที่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทุกคนนั้นล้วนผ่านการเป็นนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุมาแล้ว ทำงานด้วยความสุข แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบงานกันเป็นส่วน ๆ ความน่าสนใจของร้านอาหารแห่งนี้จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกัน</p><hr><p><strong>นารีสนทนา : งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา <br></strong>มาพูดคุยถึงกิจกรรมดี ๆ มากมาย ที่ทุกคนจะได้ย้อนอดีตไปดูวิถีชาววังในบรรยากาศของสถานศึกษา ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแม่แบบของสังคมไทย และยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในรูปแบบตลาดย้อนยุค พร้อมชมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย </p><hr><p><strong>ครัวนารี : เมนู "ข้าวต้มสามกษัตริย์"<br></strong>ทางฝั่งครัววันนี้พบกับเมนู "ข้าวต้มสามกษัตริย์" เมนูนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และวิธีการทำ รวมถึงเคล็ดลับความอร่อยมีอะไรบ้าง ไปติดตามกัน</p><p><strong><strong>ติดตามได้ในรายการ นารีกระจ่าง วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.05 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>