ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th634632018-01-20 13:45:00qoderรู้เท่าทันสื่อดูทีวีกับลูกสำคัญอย่างไร20 ม.ค. 256119:39https://program.thaipbs.or.th/MediaLiteracy/episodes/63463https://program.thaipbs.or.th/watch/5EQFlz<p>การดูทีวีกับลูกเป็นการใช้เวลาว่างร่วมกัน พูดคุยกัน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว เพราะสื่อถือว่ามีอิทธิพลต่อเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก หากว่าพื้นฐานครอบครัวไม่อบอุ่นด้วยแล้ว เด็กก็อาจจะรับสื่อในทางลบ และส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ๆ แล้ววิธีการดูทีวีกับลูกมีความสำคัญอย่างไร </p><p><strong>ติดตามชมรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์ เวลา 13.45 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/OpenThaiPBS"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/OpenThaiPBS">www.thaipbs.or.th/OpenThaiPBS</a></strong><br></p>