ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th423622016-12-25 05:30:00qoderลุยไม่รู้โรยลุงตี๋25 ธ.ค. 255915:35https://program.thaipbs.or.th/Lui/episodes/42362https://program.thaipbs.or.th/watch/JzGBsO<p><strong>ช่วงยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า :</strong> คุณลุงจำรัส แซ่ลิ้ม หรือลุงตี๋ วัย 69 ปี เมื่อว่างจากงานประจำที่ทำในแต่ละวันแล้ว ก็มาปฏิบัติหน้าที่เป็นจราจรจิตอาสา บริการประชาชนบนท้องถนนด้วยความตั้งใจ ที่เปี่ยมด้วยความสุขและรอยยิ้ม </p><p><strong>ช่วงห้องเรียนสว. : </strong>คุณไพฑูรย์ แสงศรี จะมาสร้างสรรค์ศิลปะผ่านการพับผ้าขนหนูให้เป็นรูปแบบต่างๆ</p><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 05.30 - 06.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>