ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th369722016-04-10 05:30:00qoderลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดีอ.ประสาน ตอนที่ 210 เม.ย. 255917:37https://program.thaipbs.or.th/Lui/episodes/36972https://program.thaipbs.or.th/watch/ETr9Df<p><strong>ช่วง 1 ยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่า : </strong>อาจารย์ประสาน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในการร่วมอนุรักษ์ปะการัง ฟื้นฟูปะการัง เพื่อสร้างพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงอยู่กับผืนแผ่นดินไทยและโลกใบนี้ต่อไปตราบนานเท่านาน นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างที่ดี และน่ายกย่องในหัวใจแห่งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของอาจารย์ประสาน เป็นอย่างยิ่ง ที่ทุ่มเทแรงใจแรงกายเพื่อให้ธรรมชาติยังคงดำรงอยู่ร่วมกับมนุษย์ทุกคนต่อไปอย่างงดงาม</p><p><strong>ช่วง 2 สว. อบต. : </strong>สว.ป้าประภา เมื่อชีวิตคือการเรียนรู้ ป้าประภาได้เรียนรู้ในการร้อยมาลัยในรูปแบบต่างๆ ด้วยใจรักในงานฝีมือ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์มาลัยออกมาด้วยความประณีต สวยงาม ผ่านความตั้งใจ ความรักในการทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้อย่างมีความสุข</p><p><strong>ช่วง 3 บำรุงใจ : </strong>ปรัชญารังมดแดง ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร มาฟังคำตอบที่เป็นข้อคิดข้อธรรม พระอาจารย์ พระราชญาณกวี ปิยโสภณ</p><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการ ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 05.30 - 06.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>