ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th684782020-04-12 16:05:00qoderมหาอำนาจบ้านนาหัวไชเท้าอินทรีย์ อร่อยทะลุฟ้า12 เม.ย. 256311:01https://program.thaipbs.or.th/LordsOfFarm/episodes/68478https://program.thaipbs.or.th/watch/6X8D4X<p><strong>"พี่ไพบูลย์"</strong> เกษตรกรผู้ที่อยากปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากการทำแบบเคมี ให้ชาวบ้านหันมาทำแบบอินทรีย์เพื่อสุขภาพของคนปลูกและส่งต่ออาหารดี ๆ ไปยังผู้บริโภค แต่เดิมบริเวณนี้ทำเกษตรแบบเคมี เมื่อชาวบ้านใช้สารเคมีเป็นเวลานานทำให้สุขภาพแย่ลง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ก็หายไป พี่ไพบูลย์จึงอยากให้พื้นที่บริเวณคลองโยงกลับมามีชีวิตเหมือนแต่ก่อน จึงรวมกลุ่มกับชาวบ้านปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ขาย ทำให้สุขภาพและชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น</p><p><strong>ติดตามชมรายการมหาอำนาจบ้านนา วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>