ThaiPBS VODhttp://program.thaipbs.or.th890792022-08-14 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงผีบ้าแห่งโหล่หล่าโพ14 ส.ค. 256514:34http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/89079http://program.thaipbs.or.th/watch/rY3wqz<p><strong>"การออกแบบชีวิตของปกาเกอะญอรุ่นใหม่" เป็นการสร้างให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างที่หวัง</strong></p><p>ชวนติดตามซีรีส์ชุด <strong>"ออกแบบใหม่ ในทุนเดิม"</strong> เรื่องราวความหวัง ความฝัน และการออกแบบชีวิต ของ 3 หนุ่มปกาเกอะญอ จาก 3 จังหวัด ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน โดยเริ่มที่ตอนแรกกับพะฉู่ ผีบ้าโหล่หล่าโพ จากบ้านห้วยตองก๊อ จ.แม่ฮ่องสอน ที่สนใจอยากนำความรู้จากเพื่อน ๆ เครือข่ายมาปรับใช้ในการกลับบ้านของเขา<br></p><p><strong>ติดตามรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ชุด ปกาเกอะญอ Origin ชีวิต ความหวัง กาแฟ ตอน ผีบ้าแห่งโหล่หล่าโพ<span class="redactor-invisible-space"> วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565</span></strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>889062022-08-07 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงจับชีพจรทุเรียนชุมพร7 ส.ค. 256510:08http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/88906http://program.thaipbs.or.th/watch/mZ45xZ<p>ยังคงเกาะติดเรื่องราวของ <strong>"ทุเรียน"</strong> ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ไทย มีความต้องการของตลาดสูงทั้งไทยและต่างแดน มียอดการส่งออกกว่า 1 ล้านต่อปีและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น ทำให้ชาวสวนหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้น</p><p>พาไปจับชีพจรกันที่จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศที่มีจำนวนกว่า 200,000 ไร่ ซึ่งที่นี่มีระบบทั้งการขยายของพื้นที่ปลูก การผลิตเก็บทุเรียนให้ได้มาตรฐาน และการสร้างตลาดที่รองรับการลงทุนธุรกิจ ซึ่งไม่ได้ราบเรียบเหมือนที่คิด อนาคตของทุเรียนจังหวัดชุมพรจะเป็นอย่างไร</p><p><strong></strong><strong>ติดตามรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ชุด กระบวนยุทธการค้าฝ่าแดนมังกร ตอน จับชีพจรทุเรียนชุมพร<span class="redactor-invisible-space"> วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565</span></strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>887272022-07-31 13:30:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงLongan ลอง Plan ลำไยดีต้องมีแผน31 ก.ค. 256514:22http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/88727http://program.thaipbs.or.th/watch/Tnb8dB<p><strong>หลากหลายมุมมองกับลำไยไทยในเกมการค้ากับจีน จะปรับตัวอย่างไร หรือเดินไปในทิศทางไหนต่อดี ?</strong></p><p>ชวนติดตามการปรับตัวของชาวสวนลำไยทางภาคเหนือ ที่จะผลักดันลำไยไทยสู่ทิศทางอื่น ๆ ทั้งการแปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง และหันมาปลูกลำไยแบบผสมผสาน รวมถึงคุยกับบริษัทโดยตรงเพื่อลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง</p><p><strong>ติดตามรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ชุด กระบวนยุทธการค้าฝ่าแดนมังกร ตอน Longan ลอง Plan ลำไยดีต้องมีแผน<span class="redactor-invisible-space"> วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565</span></strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>885632022-07-24 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงหนีห่าว ทุเรียนไทยไปจีน24 ก.ค. 256517:51http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/88563http://program.thaipbs.or.th/watch/UiZQOG<p>ชวนมองรอบด้านกับสถานการณ์ทุเรียนไทยที่กลุ่มเกษตรกร จ.ตราด ที่ทำธุรกิจส่งออกทุเรียนมาอย่างยาวนาน รวมถึงสภาเกษตรกรในพื้นที่ที่มีบทบาททั้งในด้านส่งเสริมเกษตรกร และติดต่อค้าขายกับลูกค้าชาวจีน เส้นทางการค้าของทุเรียนจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ไทย - จีน และสามารถปรับตัวสู่อนาคตได้อย่างไร</p><p><strong>ติดตามรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ชุด กระบวนยุทธการค้าฝ่าแดนมังกร ตอน หนีห่าว ทุเรียนไทยไปจีน<span class="redactor-invisible-space"> วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565</span></strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><br></p>884452022-07-17 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงจาก Landlocked สู่ Land Link17 ก.ค. 256500:21http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/88445http://program.thaipbs.or.th/watch/xvo7O3<p>ชวนไปดูการเปลี่ยนแปลงบน<strong>เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมลาว - จีน</strong> ที่ทำให้ประเทศที่ไม่มีทางเชื่อมทะเลอย่างลาว กลายเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่จีน และอาเซียน เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จัพลิกโฉมโลจิสติกส์ และประเทศลาวที่กำลังพัฒนาเป็นประตูสู่อาเซียน<br></p><p><strong>ติดตามรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน จาก Landlocked สู่ Land Link วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>882852022-07-10 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงเกาะเพชรโลจิสติกส์10 ก.ค. 256514:17http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/88285http://program.thaipbs.or.th/watch/MDhAC6<p><strong>เมื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ กลายเป็นช่องทางหลักของการซื้อขายสินค้าในโลกยุคนี้</strong></p><p>ชีวิตนอกกรุงสัปดาห์นี้ พาไปดูความพยายามจัดกร “ศูนย์ขนส่งสินค้า” ของคนเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นช่องทางส่งสินค้าอาหารสด เพราะพวกเขามองว่าสำหรับอาหารทะเลแล้ว แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเดียวไม่พอ ระบบขนส่งที่รวดเร็วคงความสดของสินค้าคือหัวใจสำคัญ</p><p><strong>ติดตามรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน เกาะเพชรโลจิสติกส์ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>881242022-07-03 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงไก่บ้าน ๆ จัดการแบบพรีเมียม3 ก.ค. 256523:15http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/88124http://program.thaipbs.or.th/watch/W2PGCY<p>เพราะไก่รสชาติดี ไม่ได้มีแค่แบบที่เราหาซื้อทั่วไปในตลาดและโอกาสของไก่บ้าน ก็ยังไปได้อีกไกล ไม่น้อยหน้า</p><p>ชีวิตนอกกรุงสัปดาห์ชวนติดตามการสร้างภาพจำใหม่ของเมนูไก่บ้านที่พยายามประยุกต์ใช้กับอาหารรูปแบบอื่น ๆ ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยการวางระบบตั้งแต่เลี้ยงไก่ในฟาร์ม การดูแลไก่บ้านและคัดเลือกสายพันธุ์ ไปจนถึงกระบวนการทำเมนูต่าง ๆ จนไปถึงเทคนิคการตลาด ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่บ้านนำไปปรับใช้ได้</p><p><strong>ติดตามรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน ไก่บ้าน ๆ จัดการแบบพรีเมียม วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>878872022-06-26 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงทายาทฝ้ายขุนเลย26 มิ.ย. 256517:53http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/87887http://program.thaipbs.or.th/watch/xzz8dg<p>เมื่อช่วงชีวิตหนึ่งของคนวัยหนุ่มสาว ต้องกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด แนวคิดที่จะเปลี่ยนสิ่งเก่าทันสมัยและสามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่หลากหลาย<br><br>พาไปติดตามกลุ่มคนรุ่นใหม่ อ.วังสะพุง จ.เลย ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดจากการนำทรัพยากรท้องถิ่นและองค์ความรู้ของคนรุ่นพ่อแม่มาต่อยอด อย่างเช่นการต่อยอดเรื่องของฝ้าย ซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งสำคัญที่เป็นแหล่งปลูกฝ้ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย<br></p><p><strong></strong><strong>ถนนแห่งการเปลี่ยนแปลงคงไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ต้องเตรียมตัวอย่างไร ร่วมเดินทางกลับบ้านใน</strong><strong>รายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน ทายาทฝ้ายขุนเลย วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>877022022-06-19 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงเหมาะกับใคร เกษตร IoT19 มิ.ย. 256517:05http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/87702http://program.thaipbs.or.th/watch/1mJ4dU<p>เมื่อเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการทำเกษตรยุคใหม่ ทั้งทุ่นแรงได้ ควบคุมความแม่นยำได้ และ เพิ่มคุณภาพผลผลิตได้</p><p>สัปดาห์นี้ชวนมาที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อมาดูการจัดการฟาร์มยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีการควบคุมสมองกลระยะไกล ผ่านระบบ Internet ที่เรียกว่า<strong> Internet of Things</strong> หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า<strong> IoT</strong> เข้ามาใช้ในการทำเกษตร เกือบ 10 ปี แต่แม้จะผ่านมาขนาดนี้ เกษตรกรทั่วไปจะพร้อมแค่ไหนกับระบบอัจฉริยะนี้ </p><p><strong>IoT เหมาะกับใคร เลือกอย่างไร ใช้งบแค่ไหน และควรรู้อะไรบ้างก่อนตัดสินใจ ชวนมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน</strong> <strong>ในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน เหมาะกับใคร เกษตร IoT วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>875922022-06-12 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงเกษตรฉลาด สมาร์ตไทบ้าน12 มิ.ย. 256517:59http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/87592http://program.thaipbs.or.th/watch/hD1Is7<p>ชวนติดตามเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.กาฬสินธุ์ ที่เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองแบบเดิม<span class="x_gmail-_5zk7">มาใช้เทคโนโลยีพัฒนาการทำเกษตร</span> ตั้งแต่การเตรียมการ การปลูก การดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการตลาด ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่มาปรับให้การ<span class="x_gmail-_5zk7">ทำเกษตรแบบสะดวกสบายขึ้น</span> ง่ายขึ้น ดีขึ้น จนเป็น สมาร์ตไทบ้านฟาร์มเมอร์<br></p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน เกษตรฉลาด สมาร์ตไทบ้าน วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>873602022-06-05 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงHow to ประกอบการทานคลีน5 มิ.ย. 256510:55http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/87360http://program.thaipbs.or.th/watch/GTdNbv<p>ในยุคที่ธุรกิจอาหารปลอดภัย กำลังมาแรง โอกาสมี ความต้องการสูง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่จะไปให้ถึงฝั่งฝัน ชวนพบกับเรื่องราวของการประกอบการของ 2 พี่น้องจากจังหวัดลำปาง กับธุรกิจอาหารสีเขียว "อาหารคลีน" อีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถวางแผนได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปได้จริง<br></p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน How to ประกอบการทานคลีน วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>872362022-05-29 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงน่านอะโกร โตไปด้วยกัน29 พ.ค. 256513:21http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/87236http://program.thaipbs.or.th/watch/uNKdqV<p>ชวนไปดูนวัตกรรมใหม่ของเครือข่ายผู้ประกอบการเมืองน่าน โดยใช้ชื่อว่า<strong> "คลัสเตอร์น่านอะโกร"</strong> ที่ทำให้เกิดสังคมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ที่ไม่ได้แข่งขันกัน ที่แบ่งปัน พี่จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำ <strong>Sharing Economy</strong> แบ่งปันวัตถุดิบ ความรู้ และอุปกรณ์เครื่องมือ เกษตรกร ได้ราคาดี คนซื้อก็ได้สินค้าคุณภาพ<br></p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน น่านอะโกร โตไปด้วยกัน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>870742022-05-22 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงอยู่บ้าน อย่างฮักกรีน22 พ.ค. 256517:09http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/87074http://program.thaipbs.or.th/watch/hTo7UT<p>ชวนติดตามลูกหลานกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่เริ่มกลับมาในหมู่บ้าน รวมเป็นกลุ่มกัน เข้ามาช่วยจัดการเกษตรกรในชุมชนให้อยู่รอด เพราะการที่จะให้คน ๆ หนึ่ง เป็นทั้งผู้ผลิต ดูแล และขาย แล้วยังต้องไปพัฒนาสินค้า ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ และทำตลาดอีก คงไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับเกษตรกรรุ่นเก่า การกลับบ้านครั้งนี้จะพาชุมชนรอดไปได้อย่างไร ?<br></p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน อยู่บ้าน อย่างฮักกรีน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>868962022-05-15 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงกวยลุคใหม่ วินัย โพธิสาน15 พ.ค. 256523:03http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/86896http://program.thaipbs.or.th/watch/dujro1<p>ชาวกวย<strong>โพธิ์กระสังข์</strong> จ.ศรีสะเกษ มีผ้าอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันและผูกพันมาตั้งแต่เกิดจนตาย<strong> วินัย โพธิสาร</strong> คนรุ่นใหม่ในชุมชน จึงพยายาม ปลุกชีวิตผ้าไหม ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแฟชั่นในสมัยปัจจุบัน ให้ยังคงเอกลักษณ์กวย พัฒนารูปแบบ และสื่อสารเรื่องราวกับคนภายนอก เพื่อเป็นการให้คนรู้จักและเข้าใจกวยมากขึ้น<br></p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน กวยลุคใหม่ วินัย โพธิสาน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>867142022-05-08 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงมือใหม่คืนถิ่น8 พ.ค. 256515:46http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/86714http://program.thaipbs.or.th/watch/HhY6N4<p>เมื่อการกลับบ้านคือเป้าหมาย แต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่ได้ ไปรอด สำหรับใครหลายคน</p><p>ชีวิตนอกกรุงสัปดาห์นี้ชวนติดตามวิธีการไหน ความรู้อะไร หรือแนวทางใด ที่จะช่วยหนุนเสริมให้กลุ่มคนที่มีฝันอยากจะกลับบ้านเหล่านี้เป็นจริง กับเครือค่ายคนกล้าคืนถิ่นที่ จ.สระบุรี ,จ.อุดรธานี ,จ.ยโสธร การหลั่งไหลกลับสู่บ้านเกิดครั้งนี้จะกลายเป็นแรงสำคัญในการเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร<br></p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน มือใหม่คืนถิ่น วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>865342022-05-01 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงเครือข่ายคนคืนถิ่น1 พ.ค. 256516:00http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/86534http://program.thaipbs.or.th/watch/L39f7U<p><strong></strong>กลับมาบ้านแล้วจะทำอะไร คือทำถามของใครหลายคนถามในใจ...คงจะดีนะถ้ามีใครสักคนคอยดูแลให้คำปรึกษาเรา</p><p>ชีวิตนอกกรุงสัปดาห์นี้พาไปดูชีวิตของคนกลับมาตั้งหลักอยู่บ้าน และมีกลุ่มเครือข่าย <strong>"คนกล้าคืนถิ่น"</strong> ทางภาคใต้ ที่คอยหนุนความรู้พัฒนาตัวเองให้อยู่รอดได้ เมื่อตัวเองอยู่ได้ ก็แชร์ความรู้ เป็นพี่เลี่้ยงให้กับอื่น ๆ ที่กลับมาตั้งหลัก อยู่รอดไปด้วยกัน</p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน เครือข่ายคนคืนถิ่น วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>863452022-04-24 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงเป่งลึ้ง Learning Space24 เม.ย. 256519:01http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/86345http://program.thaipbs.or.th/watch/wCLYuI<p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน เป่งลึ้ง Learning Space วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong><br></p>861312022-04-17 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงคู่คิดการตลาด Start-up แนวใหม่​17 เม.ย. 256521:00http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/86131http://program.thaipbs.or.th/watch/W1M56f<p>ชวนติดตามการปรับตัวพัฒนาแบรนด์ท้องถิ่นของชาวบ้านและกลุ่ม Start Up สายเกษตร ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โดยการต่อยอดจากการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งพวกเขาลุยตลาดร่วมกันอย่างมีชั้นเชิง อาจจะเป็นอีกหนึ่งในคำตอบของการอยู่รอดสำหรับทุกคน</p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน คู่คิดการตลาด Start-up แนวใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>860212022-04-10 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงโตไปด้วยกันสวรรค์ของชา10 เม.ย. 256517:57http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/86021http://program.thaipbs.or.th/watch/9cwTnm<p>ชวนไปดูแนวคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยกระดับชา ให้มีคุณภาพ โดยการทำงานร่วมกับชุมชนปลูกชาที่ดูแลป่า พัฒนาคุณภาพชา การปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ตาก และแปรรูป ให้สามารถไปไกลระดับสากล เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการดูแลทรัพยากรไปพร้อม ๆ กัน</p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน โตไปด้วยกันสวรรค์ของชา วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>858442022-04-03 13:00:00qoderLocalist ชีวิตนอกกรุงสท.รุ่นใหม่ เจ๋งไหมล่ะ3 เม.ย. 256517:23http://program.thaipbs.or.th/Localist/episodes/85844http://program.thaipbs.or.th/watch/PGa1kt<p>ชวนติดตามแนวคิดของ <strong>"เจ๋ง" สท.</strong> หรือสมาชิกสภาเทศบาลรุ่นใหม่ ที่ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ในการดึงเอาป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตร มาสร้างงาน สร้างอาชีพ และรองรับคนรุ่นใหม่กลับสู่บ้านเกิด ต่อยอดงานชุมชนแปรรูปสินค้าต่าง ๆ เพื่อรองรับในอนาคต</p><p><strong>ติดตามในรายการ <strong>Localist</strong> ชีวิตนอกกรุง ตอน สท.รุ่นใหม่ เจ๋งไหมล่ะ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565</strong><strong><strong> เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>