ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th564332018-10-27 09:05:00qoderชีวิตติด Techแอปฯช่วยออม27 ต.ค. 256113:49https://program.thaipbs.or.th/LifeLogin/episodes/56433https://program.thaipbs.or.th/watch/LTYPjX<p>ทุกวันนี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้น และวันนี้จะพามาเรียนรู้และสนุกไปกับเทคโนโลยีเรื่องการใช้เงิน การออมเงิน เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อทุกครอบครัวเลย จะมีตั้งแต่การออมเงินช่วยทำให้รู้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปกับค่าอะไรบ้างทำให้มีเงินเหลือเก็บ และที่มากไปกว่านั้น ยังมีช่องทางหาเงินออนไลน์อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย</p><p><strong>พามาเรียนรู้และสนุกไปกับเทคโนโลยีเรื่องการออมเงิน ติดตามรายการได้วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.05 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live">http://www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>