ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th350302016-01-26 13:30:00qoderก(ล)างเมืองม้าทรง26 ม.ค. 255915:23https://program.thaipbs.or.th/KlangMuang/episodes/35030https://program.thaipbs.or.th/watch/4DuNwu<p>สิ่งหนึ่งที่เป็นภาพจำในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก หรือ ที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่า <strong>"เจี๊ยะฉ่าย"</strong> <strong>ก็คือบรรดาม้าทรงที่มาแสดงอิทธิฤทธิ์และทำพิธีต่างๆ</strong> เช่น ปลุกเสกอาหาร ให้พรแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาไปจนถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการ</p><p>ในเวลาปกติ <strong>ครูต้าร์ </strong>คือ ครูสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ และมัคคุเทศก์นำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต แต่เมื่อเข้าถึงเทศกาลถือศีลกินผัก ครูต้าร์จะกลายเป็นม้าทรงที่มีเทพเจ้าเข้าร่างประทับทรงถึงสามองค์ เช่นเดียวกับพ่อผู้เป็นนักกีฬากรีฑาและเป็นม้าทรงในช่วงประเพณีนี้เช่นกัน </p><p><strong>ติดตามภาพชีวิตของครูต้าร์ ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักและความเชื่อของชาวภูเก็ตได้ใน สารคดีก(ล)างเมือง ตอน ม้าทรง วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>