ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th264942014-12-07 10:00:08qoderก(ล)างเมืองชื่อบ้านในความทรงจำ7 ธ.ค. 255710:00https://program.thaipbs.or.th/KlangMuang/episodes/26494https://program.thaipbs.or.th/watch/3I6ZLXพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์การเมืองที่ยาวนาน และมีอัตลักษณ์ความเป็นมลายูที่เด่นชัด ทั้งจากศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และลักษณะทางภูมิศาสตร์ รวมถึงเรื่องราวและตำนานต่างๆ ซึ่งมักแฝงอยู่ในชื่อหมู่บ้านรอบพื้นที่นั้นแต่เมื่อวันหนึ่งหน่วยงานราชการจากส่วนกลาง เข้ามาจัดทำป้ายทางหลวง ป้ายชื่อหมู่บ้าน รวมถึงเอกสารต่างๆ ในพื้นที่ ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกหมู่บ้านจากเดิมให้เพี้ยนไป กลายเป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม และไม่สื่อถึงเรื่องราวที่มาของหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ อย่างที่เคยเป็น จนทำให้ชาวบ้านเกิดความคับข้องใจเพราะเห็นว่าส่วนราชการไม่ได้มีการศึกษาที่มาที่ไปของแต่ละหมู่บ้านอย่างถ่องแท้ และการเรียกชื่อหมู่บ้านนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ จึงทำให้เกิดการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องกับทางการให้กลับมาใช้ชื่อเดิม แม้จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลานานมากก็ตามติดตามชมสารคดีกลางเมือง ตอน ชื่อบ้านในความทรงจำ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 10.05 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง  www.thaipbs.or.th/Live