ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th264722015-05-26 13:00:04qoderก(ล)างเมืองเมืองในหมอก26 พ.ค. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/KlangMuang/episodes/26472https://program.thaipbs.or.th/watch/gKma6Yหมวกควันที่มาจากความชื้นในอากาศยามเช้า อาจดูสวยงามและก็มีประโยชน์แก่ผู้สัมผัส แต่ หมอกควันที่มาจากการเผาไหม้ และลอยขึ้นปกคลุมชั้นบรรยายกาศตลอดทั้งวัน กลับเต็มไปด้วยอันตรายต่อสุขภาพ เพราะมันคืนฝุ่นละอองขนาดเล็กที่หากสูบดมสะสมเข้าไปเป็นเวลานาน ก็ย่อมสร้างปัญหาให้แก่ระบบทางเดินทางหายใจ ปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากไฟป่า ซึ่งเกิดจากการเผาหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกพืชของชาวไร่ แล้วลุกลามจนเกินควบคุมเกิดเป็นกลุ่มควันไฟลอยคละคลุ้งมาจากบนเขา สร้างปัญหาในแก่คนในเมืองมาติดตามชีวิตความเป็นอยู่ และความพยายามหาทางแก้ไขของคนในเชียงใหม่ ที่ต้องทนอยู่กับปัญหาหมอกควันเหล่านี้ ได้ใน...สารคดีก(ล)างเมือง ตอน เมืองในหมอก วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง  www.thaipbs.or.th/Live