ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th264672015-06-30 13:00:03qoderก(ล)างเมืองปากบารา30 มิ.ย. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/KlangMuang/episodes/26467https://program.thaipbs.or.th/watch/vwMaXAประเทศไทยมีความพยายามที่จะช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตลอดหลายร้อยปี วิธีหนึ่งในนั้นก็คือ แผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากคลองปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อขนตู้สินค้าจากเรือขึ้นฝั่ง แล้วส่งต่อไปขึ้นเรือที่อ่าวไทย โดยทางรถไฟที่จังหวัดสงขลา แต่ก็มีเสียงคัดค้านถึงความไม่เหมาะสมหลายๆ ด้านๆ ตั้งแต่ระดับความลึกของน้ำ ผลเสียต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ความคุ้มค่าของโครงการ หรือ แม้แต่ความกังวลเกี่ยวกับโครงการอื่นๆ ที่อาจจะตามมากับท่าเรือน้ำลึก มาติดตามชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีวิถีผูกพันกับระบบนิเวศ และกำลังถูกโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของรัฐเข้าคุกคามในสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ปากบารา วันอังคารที่ 30  มิถุนายน 58 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง  www.thaipbs.or.th/Live