ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th1121242021-03-30 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองวิถีหญิงป่า30 มี.ค. 256414:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/i1Ju9pi1Ju9pBussakorn Bouayam355i1Ju9pThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/ST6uBQJdNLPS/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Lq/LT/1LqLTGNhQ5hn-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Lq/LT/1LqLTGNhQ5hn-default.jpg<p>ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี มีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งมีชื่อเรียกว่าชาวกะเหรี่ยงโปว์ พวกเขาตั้งรกรากอยู่อาศัย และพึ่งพาป่าในการทำไร่หมุนเวียนมานาน เมื่อกาลเวลาผ่านไป คนในชุมชนก็มีโอกาสออกไปรู้จักโลกสมัยใหม่มากขึ้น และนำความรู้ต่าง ๆ กลับมาพัฒนาหมู่บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้า ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และมีการรวมตัวกันในการพัฒนาผ้าทอให้ดียิ่งขึ้น เกิดเป็นความเข้มแข็งในหมู่หญิงกะเหรี่ยงห้วยหินดำ แม้ว่าความเชื่อเรื่องการนับถือผีและวิญญาณจะค่อย ๆ เลือนหายไป แต่การส่งต่อบทเพลงนิทานและความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงห้วยหินดำ ก็ยังคงเข้มแข็งต่อไป </p><p><strong>ติดตามภาพการใช้ชีวิตที่ผสมผสานความเชื่อไปกับวิถีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ด้วยการเข้ามามีบทบาทจัดการเรื่องต่าง ๆ โดยผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงด้วยกันเอง</strong> <strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน </strong>วิถีหญิงป่า <strong>วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></p>อ., 30 มี.ค. 2564 14:00:0001117522021-03-23 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองวิถีหมุย23 มี.ค. 256414:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/faD92MfaD92MSiriwan Leowratsamee355faD92MThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SSRxxeBEWYJs/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Lo/iV/1LoiVg5IrAK7-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Lo/iV/1LoiVg5IrAK7-default.jpg<p>ในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบคงหนีไม่พ้นธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยเม็ดเงินหมุนเวียนจากการเดินทางใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว แต่เมื่อทั่วโลกประกาศห้ามการเดินทางก็ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้ ต้องมีการปรับตัวหลากหลายวิธีเพื่อเอาชีวิตให้รอด เช่นเดียวกับหลาย ๆ ชีวิตบนเกาะสมุย แหล่งท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยธรรมชาติสวยงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการขนานนามเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทย แม้ว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบไม่ต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ แต่พวกเราก็ยังอยู่รอดได้ด้วยการปรับตัวมาดำเนินวิถีชีวิตแบบเก่าอาศัยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน <br></p><p><strong>ติดตามแนวคิดและภาพการใช้ชีวิตบนเกาะที่เคยถูกพัฒนาโดยทุนนิยมอย่างไร้ทิศทาง และวันนี้เมื่อคนในเกาะต่างก็ปรับตัวมาใช้ชีวิตแนบอิงธรรมชาติ</strong><strong> </strong><strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน </strong>วิถีหมุย <strong>วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></p>อ., 23 มี.ค. 2564 14:00:0001113942021-03-16 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองหนองโพธิ์บ้านฉัน16 มี.ค. 256414:05 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/5CdNh45CdNh4Siriwan Leowratsamee3555CdNh4ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SRnTfdysEo38/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Ll/HR/1LlHR7ZQ85pZ-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Ll/HR/1LlHR7ZQ85pZ-default.jpg<p>การสร้างความเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งมักจะเริ่มต้นจากการที่เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และก็นำมาปรับปรุงพัฒนาจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม เช่นกันกับที่ชุมชนบ้านหนองโพ อำเภอตาคลี่ จังหวัดนครสวรรค์ ที่อยากจะมีเทศกาลประจำปีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแบบเดียวกันที่ทำในท้องที่อื่น ๆ พวกเขาจึงพยายามสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง </p><p>โดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งงานย้อนรอยเก่าเล่าเรื่องเดิมได้นำประสบการณ์จากอาชีพที่เคยทำ กลับมาพัฒนารูปแบบงานให้มีลักษณะเฉพาะตัวของคนบ้านหนองโพธิ์จากงานเล็ก ๆ ที่เกือบจะไปไม่รอด กลายเป็นงานประจำปีที่ทุกคนในหมู่บ้านพร้อมใจร่วมกันลงมือทำด้วยตนเอง </p><p><strong>ติดตามเรื่องราวของหมู่บ้านที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมที่งดงามและกำลังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องต่อสู้ปรับตัวเข้ากับนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังขยับใกล้เข้ามาในนามของความเจริญ </strong><strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน </strong>หนองโพธิ์บ้านฉัน <strong>วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></p>อ., 16 มี.ค. 2564 14:05:0001110172021-03-09 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองบ้านนี้อยู่แล้วรวย9 มี.ค. 256414:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/uVM1VAuVM1VASornsawan Wongchaichana355uVM1VAThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SR8LMxE4VUAG/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Lj/7t/1Lj7t8gDwz1N-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Lj/7t/1Lj7t8gDwz1N-default.jpg<p>ชุมชนบ้านยาง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพูดถึงว่า คนในไม่อยากออก แต่คนนอกอยากจะเข้า เพราะคนในชุมชนร่วมกันออกแบบและจัดการกองทุนหมู่บ้านให้กลายเป็น 18 กองทุน เพื่อเป็นสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายของคนในชุมชน การรับฟังทุกความเห็น การหาแนวทางร่วมกันเพื่อทุกคนในชุมชน และแนวคิดกองทุนสวัสดิการที่จัดการเองได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐ ทำให้คนในชุมชนนี้สามารถเพิ่งพาตนเอง และกำหนดอนาคตของพวกเขาเองได้ </p><p><strong>ติดตามเรื่องราวที่มาและการทำงานของสมาชิกในชุมชน เพื่อบริหารกองทุนอย่างยั่งยืน</strong> <strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง </strong>บ้านนี้อยู่แล้วรวย <strong>วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></p>อ., 9 มี.ค. 2564 14:00:0001106592021-03-02 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองบิตคอยน์ ติดดอย2 มี.ค. 256414:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/US5e8pUS5e8pSornsawan Wongchaichana355US5e8pThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SQTkPEiV6FkK/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Lg/VU/1LgVUK4Kfe84-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Lg/VU/1LgVUK4Kfe84-default.jpg<p><strong></strong><strong>บิตคอยน์</strong> คือ สกุลเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เหมือนเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ไฟล์หนึ่ง ซึ่งไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตร หรือ เหรียญ แต่ว่าเราสามารถนำไปใช้จ่ายซื้อของได้กับร้านค้าที่รับเงินสกุลนี้ ส่วนการจะครอบครองเงินสกุลนี้ ก็จำเป็นต้องใช้การขุดผ่านการถอดรหัสททางคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยุ่บนเครือข่ายที่จัดวางไว้ให้เท่านั้น </p><p>บิตคอยน์ถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มพัฒนาเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสกุลเงินที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและธนาคาร จึงทำให้ราคาของบิตคอยน์ผันผวนไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ แม้ว่าที่ผ่านมาราคาของบิตคอยน์จะเคยลงไปสู่จุดต่ำสุดเพียงเหรียญละไม่กี่พันบาท แต่ตอนนี้ราคาก็กลับมาไต่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้นักลงทุนหลายคน หันมาลงทุนขุดเหมืองกันอย่างมากมาย </p><p><strong>ติดตามเรื่องราวที่มาของเทคโนโลยีเงินแห่งอนาคต ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่ายเงินของชีวิตเรา <strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง </strong>บิตคอยน์ ติดดอย <strong>วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></p>อ., 2 มี.ค. 2564 14:00:0001102582021-02-23 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองห้องเรียนของครูปู่23 ก.พ. 256414:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/25okZr25okZrBussakorn Bouayam35525okZrThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SPjE25SW9lVZ/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KZ/aM/1KZaMueHYNwv-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KZ/aM/1KZaMueHYNwv-default.jpg<p>ทุกตรอกซอกซอยในเมืองใหญ่เรามักจะได้พบกับปัญหาของกลุ่มคนตัวเล็ก ที่ถูกมองข้าม สาเหตุจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กระจายอยู่ทั่วไปจนกลายเป็นภาพชินตา และดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ ไม่ต่างอะไรจากบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในกลางเมืองหลวงที่มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ที่นี่ยังมีพื้นที่เล็ก ๆ คอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน และเด็ก ๆ ที่มาจากครอบครัวในชุมชนแออัด โดยมีกลุ่มอาสาสมัครอิสระ นาม <strong>"ซ.โซ่ อาสา" </strong>ซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด แต่พวกเขาสนใจปัญหาสังคม และต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่เพียงแต่เรื่องของงานด้านวิชาการที่ค่อยให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมอบความรักความอบอุ่นอย่างที่มนุษย์พึงมอบให้แก่กันอย่างเท่าเทียม พวกเขาและเธอมาจากหลากหลายสาขาอาชีพและหลากหลายวัย โดยมีครูปุ่ ธีระรัตน์ ชูอำนาจ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของกลุ่มมาเกือบ 20 ปี </p><p><strong>มาร่วมทำความเข้าใจเรื่องราวของกลุ่มอาสาสมัคร ผู้หวังดี และต้องการแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อนร่วมสังคม </strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ห้องเรียนของครูปู่</strong><strong> วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 23 ก.พ. 2564 14:00:0001097112021-02-09 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองทำทาง ทำแท้ง9 ก.พ. 256414:05 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/gXSEtbgXSEtbSiriwan Leowratsamee355gXSEtbThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SOV32yGVGjMr/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/L9/ip/1L9ipCucM0by-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/L9/ip/1L9ipCucM0by-default.jpg<p>ด้วยข้อกำจัดทางกฎหมายไทยที่ยังคงเอาผิดต่อผู้หญิงที่ทำแท้ง บวกกับอคติของคนทั่วไทยที่ยังคงมองว่า การทำแท้งนั้นเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม จึงทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ไม่กล้าประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลว่าอันที่จริงแล้วผู้หญิงไทยสามารถเข้าถึงบริการทำแท้ง หรือการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยได้ตั้งแต่ปี 2558 จึงทำให้ผู้หญิงหลายคนยังต้องเสี่ยงรับเข้าบริการที่ไม่ปลอดภัยมาตลอด นับว่ายังดีที่มีกลุ่มทำทาง อาสาสมัคร และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งคอยให้คำปรึกษาเรื่องการทำแท้งอย่างปลอดภัย รวมถึงเดินหน้าผลักดันให้รัฐยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ที่เอาผิดกับผู้หญิงที่ทำแท้ง ซึ่งไม่ควรจะมีผู้หญิงคนไหนสมควรรับโทษนี้ เพราะการยุติการตั้งครรภ์ คือบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์จำเป็นที่ผู้หญิงทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นเรื่องของสิทธิ์มนุษยชน </p><p><strong>ติดตามเรื่องราวการทำงานและขับเคลื่อนเพื่อสิทธิของผู้หญิง เพื่อเตรียมตัวตั้งรับกฎหมายการทำแท้ง ฉบับปรับปรุง แก้ไขที่จะออกมาในไม่กี่วัน</strong> <strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง </strong>ทำทาง ทำแท้ง <strong>วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 9 ก.พ. 2564 14:05:0001093272021-02-02 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองฟรีแลนซ์ เด็กโต๊ะ2 ก.พ. 256414:03 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/xdbaEzxdbaEzSiriwan Leowratsamee355xdbaEzThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SNqE0gXpPW8Q/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KZ/aG/1KZaGQMLo7NE-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KZ/aG/1KZaGQMLo7NE-default.jpg<p>นอกเหนือจากบรรดาอาหารของฝากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันจากจังหวัดนครปฐมก็คือ ธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ซึ่งมีอยู่หลายสิบร้านและรับออกงานไปทั่วประเทศ ถือเป็นวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดกันมานานกว่าร้อยปี ตั้งแต่ที่ชาวจีนอพยพเข้ามาค้าขายในเมืองไทย โดยรูปแบบของอาหารและการจัดงานก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากเมื่อก่อนที่เคยมีคนทำอาหาร และเด็กเสิร์ฟประจำร้าน ปัจจุบันตำแหน่งเหล่านี้กลายเป็นแรงงานอิสระที่เลือกจ้างกันตามโอกาส พวกเขามีเครือข่ายที่ติดต่อกันอย่างหลวม ๆ เวลามีงานก็เรียกใช้กันตามแต่เวลาและร่างกายจะเอื้ออำนวย เพราะการจะประกอบอาชีพนี้ต้องมีการฝึกทักษะทางร่างกายเป็นอย่างดี ทั้งการยกโต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงการจัดเรียงและเสิร์ฟอาหาร </p><p><strong>ติดตามเรื่องราวและรูปแบบการทำงานของแรงงานอิสระ ที่ไร้สวัสดิการรองรับ แต่ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อทำงานอยู่เสมอ </strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ฟรีแลนซ์ เด็กโต๊ะ</strong><strong> วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 2 ก.พ. 2564 14:03:0801089752021-01-26 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองฝุ่น ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น26 ม.ค. 256414:24 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/nPJbNEnPJbNESornsawan Wongchaichana355nPJbNEThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SNBNXvrSKHMK/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KZ/aB/1KZaBYT2GPgp-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KZ/aB/1KZaBYT2GPgp-default.jpg<p>ช่วงไม่กี่ปีมานี้ ปัญหาฝุ่นพิษในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่มีเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ดูจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับความใส่ใจจากรัฐบาลมากนัก ถึงแม้สื่อต่าง ๆ จะนำเสนอเรื่องฝุ่นพิษกันอย่างกว้างขว้าง เมื่อถึงฤดูหนาวช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวไทยต้องทนอยู่กับฝุ่นพิษ โดยที่รัฐไม่เคยแสดงความรับผิดชอบ หรือ ปกป้องประชาชนเลย กลับเป็นประชาชนเองที่ต้องมาจ่ายเงินเพื่อซื้อหน้ากาก หรือ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อป้องกันด้วยเองจากฝุ่นพิษเหล่านี้ รวมถึงต้องรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างการรับรู้สู่วงกว้าง ด้วยความหวังจะผลักดันให้ภาครัฐทำหน้าที่แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ <span class="redactor-invisible-space" "=""></span><br></p><p><strong>ฟังคำบอกเล่าเรื่องราวของประชาชนคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ และลุกขึ้นมาสร้างการตรรกะรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน</strong><strong></strong><strong> </strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอนฝุ่น ภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น</strong><strong> วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 26 ม.ค. 2564 14:24:1701086192021-01-19 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองเทศกาลละครเด็กและเยาวชนนานาชาติ19 ม.ค. 256414:08 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/kf25Epkf25EpSornsawan Wongchaichana355kf25EpThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SMWNbMvCkL6Z/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KZ/aw/1KZawPLMpwtY-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KZ/aw/1KZawPLMpwtY-default.jpg<p>เพราะวัยเด็กเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการเรียนรู้ จดจำ และใช้จินตนาการ พ่อแม่จึงต้องให้ความสำคัญในการสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ การดูละครเวทีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ผู้ปกครองหลาย ๆ คน จึงเลือกให้ลูกหลานได้ไปชมละครจากเทศกาลละครเด็กและเยาวชนนานาชาติ ซึ่งเป็นเทศกาลละครที่จัดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้ง และกำลังจะมีครั้งที่สาม </p><p>ในเทศกาลนี้ได้นำผลงานละครสำหรับเด็กที่มีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาให้พวกเราได้ชม และได้เห็นถึงมุมมองของละครเด็กที่นำเสนอประเด็นได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปและเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะและองค์ความรู้ระหว่างคนทำละครและผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย นอกจากเด็ก ๆ จะได้รับความสุขจากการชมละครแล้ว พ่อแม่ก็ยังได้เพลิดเพลินไปกับรายละเอียดที่น่าเรียนรู้ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์เล่าต่อให้กับเด็ก ๆ ต่อยอดไปสู่ประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย </p><p><strong>ติดตามแนวคิดและบรรยากาศของเทศกาลนี้ ผ่านการบอกเล่าของผู้อำนวยการเทศกาล</strong><strong></strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน เทศกาลละครเด็กและเยาวชนนานาชาติ</strong><strong> วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 19 ม.ค. 2564 14:08:1101082772021-01-12 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองคน เรือ ไฟ12 ม.ค. 256414:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/jYwt8jjYwt8jBussakorn Bouayam355jYwt8jThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SLqbM9KjW0Ay/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KY/PA/1KYPAkU78Phn-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KY/PA/1KYPAkU78Phn-default.jpg<p>เมื่อใกล้วันออกพรรษาชาวบ้านต่างจังหวัดริมแม่น้ำโขงต่างก็ต้องวุ่นวายอยู่กับการเตรียมของเพื่อทำบุญ รวมถึงเตรียมตัวให้พร้อมกับ <strong>"ประเพณีไหลเรือไฟ"</strong> ประเพณีโบราณที่สืบทอดภูมิปัญญาในการทำโครงสร้างเรือ ผสมศิลปะลวดลายที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ก็ยังคงความยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนมที่มีชื่อเสียงในการทำเรือไฟที่สวยงามอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน </p><p>แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนั้นไม่เคยเสื่อมคลาย ต่อให้มีความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหลังการเกิดขึ้นของเขื่อนน้อยใหญ่ในแม่น้ำโขง ซึ่งส่งผลต่อการทำเกษตรกรรมแต่พวกเขาก็คงยังยืนยันจะสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีนี้เอาไว้</p><p><strong>ติดตามภาพความร่วมมือร่วมใจของประชาชน เพื่อรักษาประเพณีโบราณที่สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น </strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน คน เรือ ไฟ</strong><strong> วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 12 ม.ค. 2564 14:00:0001079452021-01-05 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองขอนแก่นโมเดล5 ม.ค. 256414:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/oKpQ4VoKpQ4VBussakorn Bouayam355oKpQ4VThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SLBiNpR4g3rp/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KW/gi/1KWgiAnCfzSX-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KW/gi/1KWgiAnCfzSX-default.jpg<p>ก่อนหน้านี้จังหวัดขอนแก่นไม่ได้มีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยว ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแต่ขอนแก่นเป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของภาคอีสาน เพราะมีมหาวิทยาลัยและศูนย์ราชการอยู่มาก จึงทำให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนี้ ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อเมืองอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยระบบราชการของประเทศไทย ทำให้เกิดหน่วยงานเอกชนที่มาจากการร่วมมือของบริษัทในขอนแก่น เพื่อระดมความคิดค้นคว้าวิจัยและหาแนวทางในการพัฒนาเมือง แนวทางหลักของบริษัทนี้ คือธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบขนส่งมวลชน การวางแผนพัฒนาผังเมืองไปจนถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อม </p><p><strong>ติดตามแนวคิดการพัฒนาเมืองที่จะทำให้ผู้คนอยู่อย่างมีความสุข โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก</strong><strong></strong><span> </span><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน ขอนแก่นโมเดล</strong><strong> วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 5 ม.ค. 2564 14:00:0001076532020-12-29 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองเกมกระดานเพื่อการเรียนรู้29 ธ.ค. 256314:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/aQiJkZaQiJkZSiriwan Leowratsamee355aQiJkZThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SKWegIBvTstt/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KU/4U/1KU4UdM2TOrG-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KU/4U/1KU4UdM2TOrG-default.jpg<p>ทุกวันนี้ความนิยมของการเล่นบอร์ดเกมกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มีร้านสำหรับคนรักบอร์ดเกมกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะนอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานและได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้ว ยังสามารถนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ได้อีกมากมาย รวมทั้งประเด็นการเมือง ด้วยเหตุผลนี้เองกลุ่มคนที่หลงใหลการเล่นบอร์ดเกมของต่างประเทศจึงเริ่มหันมาออกแบบ และพัฒนาบอร์ดเกมพันธุ์ไทย โดยที่อิงประเด็นการเมือง เพราะพวกเขาเชื่อว่าการเล่นที่มีความสุข สามารถทำให้ผู้เล่นได้รับความรู้แฝงได้ง่ายขึ้น รวมทั้งได้ฝึกระบบความคิดของทั้งผู้เล่นและผู้พัฒนาไปโดยไม่รู้ตัว</p><p><strong>มาติดตามรูปแบบและแนวคิดในการพัฒนาบอร์ดเกม ที่สามารถนำไปต่อยอดเรื่องอื่น ๆ ได้มากมาย</strong> <strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้</strong><strong> วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 29 ธ.ค. 2563 14:00:0001073062020-12-22 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองTurn a blind eye ขายบริการ22 ธ.ค. 256314:27 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/lvGn1KlvGn1KSiriwan Leowratsamee355lvGn1KThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SJs97PXorDLe/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KR/eV/1KReVkhKeBGM-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KR/eV/1KReVkhKeBGM-default.jpg<p>นอกจากธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่โดดเด่น สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีของไทยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้จ่าย สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นได้ไม่แพ้ช่องทางอื่น ทำให้ยังมีผู้ประกอบอาชีพขายบริการที่แม้ว่าจะผิดกฎหมาย แต่ก็เป็นช่องทางทำกินที่จำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจของไทย และความที่กฎหมายไทย ไม่มองผู้ประกอบอาชีพนี้ว่ามีความเป็นมนุษย์เทียบเท่ากับอาชีพอื่น ๆ จึงทำให้กลุ่มมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ Swing ที่มาจากการรวมตัวกันของอดีตพนักงานขายบริการ ผันตัวมาคอยช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพนี้ด้วยกัน ตั้งแต่การให้ความรู้ ด้วยการสอนภาษาต่างประเทศ รวมถึงดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ <br></p><p><strong>ติดตามเรื่องราวขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพที่ถูกมองข้าม ด้วยสายตาอคติจากคนภายนอก </strong><strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน Turn a blind eye ขายบริการ<u1:p></u1:p></strong><strong> วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></p>อ., 22 ธ.ค. 2563 14:27:2301069192020-12-15 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองถึง...พะงัน15 ธ.ค. 256314:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/Wh0gTCWh0gTCSornsawan Wongchaichana355Wh0gTCThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SJ8E827pvst9/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KO/FC/1KOFCj5BRkSd-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KO/FC/1KOFCj5BRkSd-default.jpg<p><strong>"เกาะพะงัน"</strong> มีพื้นที่ที่น้อยที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เพราะที่นี่คือสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ในทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง และยังเป็นที่ที่มีธรรมชาติสวยงามจนหลายคนตัดสินใจเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบถาวร แต่แล้ววิกฤตโรคโควิด-19 ก็เข้ามา ทำให้ทุกอย่างบนเกาะพะงันต้องเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เข้ามา เศรษฐกิจบนเกาะหยุดนิ่ง คนหนุ่มสาวที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตคนเมืองแบบเดิมแล้วย้ายถิ่นฐานมาเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ที่เกาะนี้ กลับต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่แค่เพื่อความสุขส่วนตัว </p><p><strong>ติดตามมุมมองและทัศนคติของประชากรส่วนหนึ่งบนเกาะ ที่เลือกเดินทางมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นอิสระ แต่พวกเขากลับต้องเผชิญกับการจัดการที่เต็มไปด้วยปัญหาของรัฐบาล</strong><span class="redactor-invisible-space"><strong> <strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน ถึง...พะงัน<span class="redactor-invisible-space"></span></strong><strong> วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "=""><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></span><br></p>อ., 15 ธ.ค. 2563 14:00:0001066352020-12-08 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองชีวิตดี ๆ ที่บ้านเมืองอื่น8 ธ.ค. 256314:20 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/UsGavhUsGavhSornsawan Wongchaichana355UsGavhThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SIYotXnK5A8l/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KK/Fi/1KKFiSbeWEvW-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KK/Fi/1KKFiSbeWEvW-default.jpg<p><strong>"หมอแบ้ว"</strong> เธอคือหมอนวดแผนไทย ที่นำเอาศาสตร์การนวดแก้อาการ ผสมผสานวิชาจัดเส้นจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาใช้รักษาผู้ป่วยอยู่ที่เมืองวูลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลียมานานหลายปี จนมีคุณสมบัติและทักษะตรงกับสาขาอาชีพที่ประเทศออสเตรเลียต้องการ ทำให้เธอสามารถอาศัยอยู่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับคนต่างชาติ และมีสิทธิที่จะขอสัญชาติเพื่อเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย คลินิกแพทย์แผนไทยของหมอแบ้วได้รับการรับรองโดยรัฐ และการได้ถือวีซ่าผู้พำนักถาวร นอกจากจะเป็นหลักประกันทางรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว การได้ใช้ชีวิตที่นี่และค่อย ๆ เรียนรู้สิทธิของประชาชน ไปจนถึงกติกาของบ้านเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยยืนยันความเชื่อมั่นศรัทธาว่ารัฐบาลที่นี่ให้ความสำคัญต่อนโยบายที่เอื้อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม </p><p><strong>มาติดตามเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์จากบ้านหลังใหม่ของหมอแบ้ว</strong><span class="redactor-invisible-space" "=""><strong> </strong></span><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน ชีวิตดี ๆ ที่บ้านเมืองอื่น</strong><span class="redactor-invisible-space" style="text-decoration-line: line-through;"></span><strong> วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง</strong> <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" "="">www.thaipbs.or.th/Live</a></p>อ., 8 ธ.ค. 2563 14:20:2501062822020-12-01 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองดิฉันจัดการเอง1 ธ.ค. 256314:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/yTYXyZyTYXyZBussakorn Bouayam355yTYXyZThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SHtFS9lxwfRP/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KA/eZ/1KAeZKCoK7g0-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/KA/eZ/1KAeZKCoK7g0-default.jpg<p>ข่าวคราวเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคของประชาชนเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันจนชินหูทุกปีในช่วงหน้าแล้ง สาเหตุจากธรรมชาติก็เป็นปัจจัยหนึ่ง แต่หากเรามีการจัดการที่ดีพอก็แน่นอนว่าเราจะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนตรงนี้ได้ที่บ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ก็มีกลุ่มแม่บ้านที่จัดการกับปัญหาเรื่องน้ำได้ไวยิ่งกว่าการจัดการช่วยเหลือจากภาครัฐ พวกเธอร่วมมือกันสร้างทางเลือก เพื่อช่วยเหลือตัวเองให้รอดจากวิกฤติการขาดแคลนน้ำ และยังส่งต่อความรู้ออกไปจากรุ่นสู่รุ่น โดยที่ไม่ต้องรอกระบวนการทางราชการที่ซับซ้อนและล่าช้าอีกต่อไป </p><p><strong>ติดตามเรื่องราวและองค์ความรู้ในการจัดการปัญหาของท้องถิ่น โดยไม่ต้องรอระบบที่ล้าหลัง ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน ดิฉันจัดการเอง วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>อ., 1 ธ.ค. 2563 14:00:0001059332020-11-24 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองเพียวเป็นนักแสดง24 พ.ย. 256314:37 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/kgCXofkgCXofBussakorn Bouayam355kgCXofThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SHEmMkhSv0XC/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Kz/NS/1KzNSISWnY9N-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Kz/NS/1KzNSISWnY9N-default.jpg<p><strong>"เพียว"</strong> หรือ ดวงใจ หิรัญศรี นักแสดงมากฝีมือผู้คร่ำหวอดในวงการละครเวทีมากว่า 20 ปี และมีโอกาสได้แสดงในละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์เรื่องดังมากมาย ทั้งของไทยและต่างประเทศ หนึ่งในนั้นก็คือหนังรางวัลจากเวทีเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ และซีรีส์แถบสแกนดิเนเวียที่ทำให้เพียวกลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงในสวีเดน และทำให้เธอได้เห็นว่าวงการแสดงในเมืองไทยและเมืองนอกนั้น แตกต่างกันอย่างไร แม้จะมีโอกาสดี ๆ ผ่านเข้ามาให้ <strong>"เพียว"</strong> เลือกมากมาย แต่ปัจจุบันเธอก็เลือกที่จะแสดงละครเวทีในเมืองไทยอยู่เป็นประจำ ละครเวทีที่หลาย ๆ คนก็รู้กันดีว่าให้ผลตอบแทนน้อยนิด แต่ต้องทุ่มเททั้งเวลาแรงกายและแรงใจมหาศาลกว่าที่จะสำเร็จออกมาได้สักเรื่อง </p><p><strong>ติดตามแนวคิดผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมบ่มเพาะจนทำให้เธอเติบโต และภาพสะท้อนของแวดวงละครการเมืองไทย </strong><strong></strong><strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน เพียวเป็นนักแสดง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>อ., 24 พ.ย. 2563 14:37:3401052602020-11-10 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองสวนผักประสานใจ10 พ.ย. 256314:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/RJD85PRJD85PSiriwan Leowratsamee355RJD85PThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SFtRX6OZK4kK/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Kz/O5/1KzO5nO9C2FW-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Kz/O5/1KzO5nO9C2FW-default.jpg<p>Community Supported Agriculture หรือ CSA คือ ระบบที่เรียกชื่อแบบไทย ๆ ว่าเกษตรกรรมเกื้อกูลโดยชุมชนเป็นระบบตลาดแบบสมาชิก ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ภายใต้จุดประสงค์เพื่อผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพด้วยความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า แล้วเกษตรกรเป็นผู้ผลิต เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็นำผลผลิตที่ได้ทั้งหมดมาแบ่งปันกัน ทั้งพืชผักผลไม้ไปจนถึงผลผลิตที่แปรรูป ความจริงแล้วนี่ถือเป็นช่องทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรอยู่รอดได้ ด้วยการมีสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการช่วยผลิตเกิดเป็นความสัมพันธ์ ที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าการซื้อขายปกติ สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าอยากรับประทานพืชผักชนิดใด มีการทำข้อตกลงที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยการทำ CSA ของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันเลย และก็ช่วยให้คนแต่ละห่วงโซ่อาหารมีความรับผิดชอบต่อกัน รวมถึงคนที่อยู่ไกลกันก็ได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นด้วย </p><p><strong>ติดตามเรื่องราวการเชื่อมเมืองสู่ธรรมชาติ สร้างเครือข่ายการผลิตและกระจายอาหารแบบพึ่งพาอาศัยกัน</strong> <strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน เพียวเป็นนักแสดง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>อ., 10 พ.ย. 2563 14:00:0001049262020-11-03 13:30:00ThaiPBSVODก(ล)างเมืองปิดฉากป้อม3 พ.ย. 256314:00 - 12:24https://program.thaipbs.or.th/watch/jcmlPOjcmlPOSornsawan Wongchaichana355jcmlPOThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/SFFjgfjmUywK/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Kz/sN/1KzsNZF64SYP-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Kz/sN/1KzsNZF64SYP-default.jpg<p>หลังจากที่กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามารื้อถอนบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬไปแล้วส่วนหนึ่ง ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วยนักวิชาการ, ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร, ตัวแทนชาวบ้าน และทหารเข้ามาหารือ โดยใช้ประเด็นเรื่องคุณค่าบ้านโบราณที่ควรอนุรักษ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ทว่า ได้ส่งผลให้เกิดรอยร้าวขึ้นภายในกลุ่มชาวบ้าน สมาชิกส่วนหนึ่งจำใจต้องย้ายของออกไปอยู่ในที่พักชั่วคราวที่ทางกรุงเทพมหานคร จัดหาให้ ต่างคนต่างทยอยแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง ทำให้ความเข้มแข็งของชุมชนต้องสูญสิ้นไป ส่วนสมาชิกที่เหลือต้องถูกกดดันจากหลายส่วน จนในที่สุดก็ต้องย้ายบ้านออกไปเริ่มต้นนับใหม่ที่อื่นเช่นกัน บางคนต้องตกงาน บางครอบครัวกำลังสร้างบ้านใหม่ แต่ทุกคนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิต </p><p><strong>ติดตามเรื่องราวของชาวบ้านผ่านร่องรอยซากไม้และเศษอิฐ ที่ถูกฝังกลบเอาไว้ใต้สนามหญ้าของสวนป้อมมหากาฬ</strong> <strong>ในรายการ ก(ล)างเมือง ชุด อยู่ได้ที่ไหน ตอน ปิดฉากป้อม วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>อ., 3 พ.ย. 2563 14:00:000