ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th595462019-03-26 13:30:00qoderก(ล)างเมืองเด็กสิงโต26 มี.ค. 256210:08https://program.thaipbs.or.th/KlangMuang/episodes/59546https://program.thaipbs.or.th/watch/Nlnzu4<p><strong></strong><strong>"การเชิดสิงโต"</strong> เป็นการแสดงที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเรียนรู้อย่างมาก เพื่อให้ร่างกายจดจำลักษณะท่าทางของการเชิดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการแสดงได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่มีรูปแบบการแสดงพัฒนาไปมาก หันมาเน้นความตื่นเต้น หวาดเสียว เพื่อเรียกคนดู จึงจำเป็นที่ผู้แสดงจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวัน คณะเชิดสิงโต ศิษย์หลวงพ่อนพเก้า ก่อตั้งมานานกว่า 8 ปี มีสมาชิกเด็ก ๆ ที่หมุนเวียนเข้าออกแล้วหลายรุ่น พวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภรรยาเจ้าของคณะ ทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ หรือ ฝึกวินัย ฝึกความตรงต่อเวลา การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นผ่านการเชิดสิงโต</p><p><strong>ติดตามเรื่องราวความคิดและชีวิตของเด็ก ๆ ในคณะเชิดสิงโต ศิษย์หลวงพ่อนพเก้า ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน เด็กสิงโต วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>