ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th573272018-12-04 13:30:00qoderก(ล)างเมืองโรงเรียนบนดอย4 ธ.ค. 256111:10https://program.thaipbs.or.th/KlangMuang/episodes/57327https://program.thaipbs.or.th/watch/pRFzMC<p>เมื่อพรรคก๊กมินตั๋ง ภายใต้การนำของจอมพลเจียง ไคเช็ก พ่ายแพ้สงครามกลางเมืองจากประเทศจีน ก็ได้ย้ายกองกำลังส่วนใหญ่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไต้หวัน แต่อีกส่วนหนึ่งได้อพยพผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปักหลักอยู่บนดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ประเทศไทย และได้กวาดต้อนชนเผ่าต่าง ๆ เข้ามาด้วย จนกลายมาเป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมเพียงแห่งเดียวบนดอยแม่สลองนี้ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกชา และเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ทำให้นักเรียนที่นี่มีทางเลือกในชีวิตไม่มากนัก เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สัญชาติไทย </p><p><strong>ติดตามภาพบรรยากาศในโรงเรียนแห่งนี้ และฟังความคิดเห็นของนักเรียนและคุณครูถึงความเป็นอยู่ และความคาดหวังของพวกเขาต่ออนาคต ในรายการก(ล)างเมืองตอน โรงเรียนบนดอย วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>