ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th478362017-09-08 20:50:00qoderหัวใจของแผ่นดินหัวใจของแผ่นดิน ( 8 ก.ย. 60 )8 ก.ย. 256018:55https://program.thaipbs.or.th/KingOfHeart/episodes/47836https://program.thaipbs.or.th/watch/2IFpZp<ul><li><strong></strong><strong>ประติมากรรมพระพิเนก-พินาย</strong></li></ul><span></span><p>หนึ่งในประติมากรรมประดับพระเมรุมาศที่จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้ก็คือ พระพิเนก-พินาย เทพที่มีเศียรเป็นช้าง กายเป็นมนุษย์ ส่วนหนึ่งของเทพที่อวตารลงมาเป็นทหารพระราม นอกจากออกแบบตามคติโบราณ เน้นความสง่างาม ยังปั้นในลักษณะประทับยืนให้มีนาฏยลักษณ์ของโขน </p><ul><li><strong></strong><strong>บันทึกงานพระเมรุมาศในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยชมรมเด็กหลังเลนส์</strong></li></ul><p>กว่าจะเป็นผลงานประติมากรรม และเบื้องหลังการทำงานของช่างศิลป์ผู้มีส่วนในงานพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ ยังอยู่ในความสนใจของกลุ่มเยาวชน "ชมรมเด็กหลังเลนส์" พวกเขาติดตามบันทึกข้อมูลในช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่มีคุณค่านี้ไว้ในภาพถ่าย เตรียมรวบรวมเป็นจดหมายเหตุเยาวชน </p><ul><li><strong></strong><strong>มรดกจากโขนพระราชทาน</strong></li></ul><p>ในส่วนของงานมหรสพสมโภช พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้ ยังมีการแสดงโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีการจัดทำเครื่องแต่งกายโขนและพัสตราภรณ์ส่วนหนึ่งขึ้นใหม่ โดยช่างจากศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง มีเอกลักษณ์คือการนำงานทอผ้ายกทอง ที่ได้รับการฟื้นฟูโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มาใช้เป็นเครื่องแต่งกาย รวมถึงงานปักเครื่องโขน ซึ่งมีลวดลายละเอียดอ่อนช้อยตามแบบงานเขียนลายไทย สะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ที่ทรงอนุรักษ์การแสดงโขน ไปพร้อมกับการฟื้นฟูงานผ้าโบราณ</p><p><strong>ติดตามชมในรายการหัวใจของแผ่นดิน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 20.50 - 21.20 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><span></span><br></p>