ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th577532018-12-26 16:05:00qoderเก๋ายกก๊วนสุขใจวัยเก๋าเที่ยวนาแห้วและท่าลี่ จ.เลย26 ธ.ค. 256112:35https://program.thaipbs.or.th/Kao/episodes/57753https://program.thaipbs.or.th/watch/XTxme2<p>เก๋ายกก๊วนวันนี้ พาทุกคนมารับลมหนาวกันที่จังหวัดเลย กับสองอำเภอที่น่าสนใจ อย่างอำเภอนาแห้ว ที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นสังคมเกษตรกรรม ที่ยึดหมั่นตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แล้วมาเที่ยวกันต่อที่ บ้านมั่นยืน อำเภอท่าลี่ แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของคนในยุคก่อน ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง </p><p><strong>ติดตามชมในรายการห้องเรียนวัยเก๋า ช่วงเก๋ายกก๊วน วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 16.05 – 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส ชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbsor.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>