ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th305392015-01-28 22:00:35qoderเมืองดลใจแม่ทา เมืองมีชีวิต28 ม.ค. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Inspiringcity/episodes/30539https://program.thaipbs.or.th/watch/nXfjNKแม่ทา ชุมชนมีชีวิต (Living Community) ชุมชนที่ยังสืบต่อลมหายใจแห่งการรักษาต้นธาร และรากเหง้าของชุมชนแต่ดั้งเดิม อันหมายถึงการอิงอาศัยอยู่กับความอุดมสมูบรณ์ของป่าและธรรมชาติ การทำไร่นาที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน และส่งต่อแนวทางนี้สู่คนรุ่นต่อไป ซึ่งการอนุรักษ์นั้นไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากโลกภายนอก แต่หมายถึงการสามารถเชื่อมโยงกระแสการพัฒนาจากภายนอก ที่เลือกสรรแล้วว่าช่วยเสริมให้เกิดความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของชุมชน เช่น การพัฒนาศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การตลาด การพัฒนาด้านพลังงานทางเลือก การเข้าสู่ระบบการเมืองกระแสหลักด้วยการเข้ารับการเลือกตั้งเป็น อบต. การพัฒนาคนรุ่นใหม่มารับไม้ต่อ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ทำให้ชุมชนแห่งนี้ยังมีชีวิตอยู่ และเติบโตไปบนกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมอย่างรวดเร็วได้อย่างยั่งยืนการเดินทางค้นหาแรงบันดาลใจที่ แม่ทา เมืองในหุบเขาอันสวยงาม ที่ซึ่งผู้คนร่วมแรงร่วมใจรักษาป่าต้นน้ำ ไว้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต การต่อสู้อันยาวนานหลายสิบปีของชาวบ้าน เพื่อรักษาผืนป่าไว้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งต้นน้ำ บทพิสูจน์พลังมนุษย์ พลังชุมชน และพลังสังคม ที่ลงแรงกายใจพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยถูกสัมปทานจนเป็นภูเขาหัวโล้น ให้กลับเป็นป่าเขียวขจี ต่อต้านขบวนการลักลอบตัดไม้ ต่อสู้กับปัญหาการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัย มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรในป่าด้วยตนเอง แบ่งเขตป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ ด้วยความเชื่อมั่นว่า คนที่ใช้ประโยชน์จากป่าเป็นคือ ผู้ที่รักษาป่าได้ดีที่สุดที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย์ บุกเบิกเกษตรปลอดสารเคมีมาพร้อมๆ กับงานอนุรักษ์ป่า ร่วมเดินทางไปเรียนรู้วิถีชีวิตและความมุ่งมั่นของเกษตรกรอินทรีย์แม่ทา ที่หลุดพ้นจากเกษตรกรรมกระแสหลักที่เต็มไปด้วยอันตรายจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ซ้ำยังเป็นหนี้สินจากต้นทุนการผลิตสูง หันมาผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ไร้ปุ๋ยไร้ยา สร้างรากฐานงานเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตยั่งยืน สร้างเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ต่อยอดด้านการตลาด เมืองดลใจแห่งแรกนี้ จะดลใจให้เกิดไฟฝันสู่การทำงานพัฒนาชุมชนยั่งยืนในทุกด้านติดตามชมรายการเมืองดลใจ ตอน แม่ทา เมืองมีชีวิต วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 22.35 - 23.30 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live