ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th305342015-03-11 22:00:34qoderเมืองดลใจป่าเด็ง พลังงานชุมชน...ไม่จำนนต่อความมืด11 มี.ค. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Inspiringcity/episodes/30534https://program.thaipbs.or.th/watch/IL0QFlเมื่อชาวบ้านธรรมดาไม่ยอมจำนนต่อกฎเกณฑ์ ที่กำหนดให้บ้านเรือนของพวกเขาไม่มีไฟฟ้า และน้ำประปาใช้เหมือนชุมชนอื่นๆ พวกเขาลุกขึ้นมาหาทางพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลิตพลังงานสะอาดใช้ในครัวเรือน ทำให้บ้านที่เคยมืดมิด มีไฟฟ้าสว่างไสวขึ้นมาด้วยมันสมองและสองมือของพวกเขาเอง การผลิตพลังงานครบวงจรของชุมชนป่าเด็ง เริ่มจากที่มีสมาชิกไม่กี่ครัวเรือน ต่อมาขยายจนปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 70 ครัวเรือนชุมชนป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นชุมชนที่ผลิตพลังงานใช้เองอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เนื่องด้วยใน ต.ป่าเด็ง มีพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาต่อเข้าไปได้ ต.ป่าเด็ง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ในจำนวนนี้มีประมาณ 5 หมู่บ้านที่ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคเข้าไปไม่ได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกือบ 100% ดังนั้นชาวบ้านที่นี่จึงกระตือรือร้นในการหาทางให้บ้านของพวกเขาน้ำไหลไฟสว่าง โดยพวกเขาได้ตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการผลิตพลังงานใช้เองชาวบ้านที่นี่ส่วนหนึ่งเป็นคนไทย ที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยสัมปทานป่าไม้ เมื่อ 30 กว่าปีก่อน นอกจากมีอาชีพเกษตรก ทำไร่ทำสวนแล้ว ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงโคนม เฉลี่ยหมู่บ้านละประมาณ 100 ครอบครัว มีวัวนมวัวเนื้อรวมกันมากกว่า 5,000 ตัว นอกจากนี้ที่หมู่ 1 และหมู่ 6 ยังมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ด้วย โดยชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ดำรงชีพเป็นเกษตรกร มีอาชีพทำไร่ทำสวนในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรกันแนวเขตเอาไว้จากป่าชาวบ้านที่นี่ไม่ยอมจำนนต่อกฎหมายที่ทำให้บ้านของพวกเขามืดมิด ร่วมมือกันคิดค้นพลังงานชุมชนแบบครบวงจร แม้จะมีทางเลือกในการใช้เครื่องปั่นไฟ ที่ต้องเดินเครื่องด้วยมัน แต่ชาวบ้านที่นี่บางส่วนเลือกที่จะพัฒนาการผลิตพลังงานสะอาด โดยไม่ต้องใช้น้ำมัน แต่ใช้ของเหลือใช้ที่มีชุมชนมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดขยะ ลดการใช้น้ำมัน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพลังงานที่พวกเขาผลิตใช้ในครัวเรือนที่โดดเด่น และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมีดังนี้บ่อแก๊สชีวภาพ ใช้สิ่งของเหลือใช้ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ เศษขยะ เศษอาหารมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ ใช้ในการหุงต้มในครัวเรือน หรือใช้เป็นพลังงานเดินเครื่องปั่นไฟฟ้าได้แผงโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในบ้านได้ตลอดทั้งวัน ตราบใดที่มีแสงอาทิตย์ พวกเขาก็มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้ตลอดทั้งวันเตาชีวมวล ใช้พลังงานจากแกลบ ใช้แกลบเพียงเล็กน้อยก็ให้พลังงานในการหุงต้มได้นานนับชั่วโมงติดตามชมรายการเมืองดลใจ ตอน ป่าเด็ง พลังงานชุมชน...ไม่จำนนต่อความมืด วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 22.35 - 23.30 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live