ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th305272015-04-29 22:00:32qoderเมืองดลใจหนองสาหร่าย ความดีคือต้นทุนแห่งความสุข29 เม.ย. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/Inspiringcity/episodes/30527https://program.thaipbs.or.th/watch/f24SOSชุมชนแห่งความสุข ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ชุมชนที่ได้ชื่อว่ามีองค์กรชุมชนที่เข้มแข้งที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นชุมชนที่ให้ความสำคัญกับดัชนีชี้วัดความสุข หรือ ความสุขมวลรวมของชุมชน (GNH) ควบคู่ไปกับ การเติบโตมวลรวมทางด้านเศรษฐกิจ (GDP)ที่นี่โดดเด่นด้วยการมี “สถาบันการเงินชุมชน” ที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมพัฒนาสังคมทุกด้านโดดเด่นด้วยกลุ่ม อสม. (อาสาสมัครสุขภาพ) ที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง กลุ่ม อสม. นี้เองที่พัฒนาตนเองมาเป็นผู้นำตามธรรมชาติของชุมชน พวกเขาไม่ได้ทำงานด้านสุขภาพร่างกายอย่างเดียว แต่ทำงานแบบองค์รวมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน รวมถึงดูแลสุขภาพชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง กลุ่ม อสม. มักมีบทบาทเป็นแกนนำประสานให้ชาวบ้าน มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ ชุมชนหนองสาหร่ายเป็นชุมชนที่คิดค้นนวัตกรรมทางสังคม มีเครื่องมือในการช่วยแปลงความดีให้เป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนที่เรียกว่า “ธนาคารความดี” ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน” นั้นใช้ไม่ได้กับที่นี่ เพราะคนที่นี่ทำดีแล้วมีความสุข ทำดีแล้วปลดหนี้ได้ ทำดีแล้วได้รับการตอบแทนจากชุมชนในรูปแบบต่างๆชุมชนหนองสาหร่าย มีประเด็นที่น่าสนใจให้เรียนรู้ดังนี้สถาบันการเงินชุมชน ปี 2549 ชุมชนหนองสาหร่ายเริ่มทำสถาบันการเงินชุมชน เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับชาวบ้าน และเพื่อเป็นพลังทางเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาชุมชนต่างๆธนาคารความดี นวัตกรรมทางสังคมที่คิดค้นและพัฒนาโดยชาวบ้านในชุมชน เกิดเป็นเช็คลิสต์ 23 ความดี ภายใต้ 67 ตัวชี้วัด เป็นเช็คลิสต์ซึ่งหากชาวบ้านทำตรงนี้ได้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ สามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินจากสถาบันการเงินชุมชน หรือใช้เป็นเครดิตเพื่อลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ การมีผู้นำที่ดี ผู้นำที่นี่ถือว่ามีความโดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ และการประสานให้ชาวบ้านออกมาร่วมมือกันได้ดี พวกเขามีพื้นฐานอย่างไร มีที่มาอย่างไร และมีหลักคิดในการทำงานอย่างไรติดตามชมรายการเมืองดลใจ ตอน หนองสาหร่าย ความดีคือต้นทุนแห่งความสุข วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 22.35 - 23.30 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live