ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th615312020-09-26 22:05:00qoderซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรมซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม : ตอนที่ 3426 ก.ย. 256308:00https://program.thaipbs.or.th/HuangFeiHong/episodes/61531https://program.thaipbs.or.th/watch<p><strong><strong><strong><strong>***ซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม มีการจำกัดระยะเวลาที่ให้บริการชมย้อนหลัง เนื่องด้วยเงื่อนไขด้านลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ท่านสามารถรับชมย้อนหลังซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม ตอนที่ 34 ได้ตั้งแต่วันที่ <strong><strong><strong>26 ก.ย. - 26 ต.ค. 63</strong></strong></strong> เท่านั้น และเปิดให้รับชมได้เฉพาะในประเทศไทย***</strong></strong></strong></strong><br></p><p>หวงเฟยหงถูกพิษ ฮุ่ยฮุ่ยไปหายาถอนพิษให้ แต่ดันพลาดท่ากินยาพิษนั้นเข้าไป ไจ่จื้อได้ยาถอนพิษมาจากหลิ่วหัวเซิง ไจ่จื้อช่วยยวีตั้นม่อออกมาจากแผนการลวงฆ่าของหัวเหม่ยถูและเอ้อหย่งอันได้ ไจ่จื้อตกลงกับยวีตั้นม่อ จะให้ใบสัญญารับปืน แต่ยวีตั้นม่อต้องประลองกับตนเอง และไจ่จื้อจะไม่ตามฆ่าพวกปฏิวัติ ยวีตั้นม่อสอนวรยุทธให้เฟยหง และขอให้เฟยหงสานต่ออุดมการณ์ของตนเอง<br></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม (The Legend of Huang Fei Hong) ในวันเสาร์ที่ <strong>26 ก.ย.</strong> 63 เวลา 22.05 - 23.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>ซีรีส์จีน หวงเฟยหง นักสู้คู่คุณธรรม