ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th479582017-09-12 21:10:00qoderแสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัยออกอากาศ 12 ก.ย. 6012 ก.ย. 256020:31https://program.thaipbs.or.th/GuidingLightProgram/episodes/47958https://program.thaipbs.or.th/watch/vt05TD<p><b>ทำขนมมงคล วัดวังตะวันตก<br></b>พาคุณผู้ชม<span></span>ไปร่วมกิจกรรมสืบทอดองค์ความรู้การทำขนมมงคล 9 ประการที่ วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช </p><hr><p><b>อ.ไตรภพ โคตรวงษา : เครือข่ายการท่องเที่ยว 9 ตามศาสตร์พระราชา<br></b>ทางรายการได้เชิญ อ.เข้ม-ไตรภพ โคตรวงษา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยว 9 ตามศาสตร์พระราชาในลุ่มน้ำบางปะกง มาพูดคุยถึงที่มา และความตั้งใจในการทำกิจกรรมนี้</p><hr><p><b>๙ ทรงนำ ทำอย่างพ่อ : ตามรอยพ่อ..ที่ห้วยฮ่องไคร้<br></b>เป็นภาพของคุณนิพนธ์ สนหอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ของสำนักงานคณะกรรมการ พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และมีความประทับใจกับศาสตร์พระราชาที่ชาวบ้านได้เรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณนิพนธ์จึงนำมาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองบ้าง ทำให้ตอนนี้ แทบจะไม่ต้องซื้อผักรับประทานเลย</p><hr><p><b>ครูหมวด ประกายแสงแห่งชุมชน<br></b>คงมีไม่กี่คนนักที่เห็นเด็กเร่ร่อนข้างทาง จะรู้สึกสงสารและเข้าไปพูดคุย คลุกคลีด้วย แต่สำหรับอดีตหมวดตำรวจคนหนึ่ง นอกเหนือจากหน้าที่ ซึ่งเข้าไปให้ความรู้ การศึกษา มอบโอกาสทางวิชาชีพ ในฐานะครูจำเป็น ยังสร้างความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน ในฐานะพ่อคนหนึ่งด้วย</p><p><strong>ติดตามชมรายการแสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>