ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th413432016-10-25 15:30:00qoderแสงจากพ่อทุกทิศทั่วไทย (25 ต.ค. 59)25 ต.ค. 255915:00https://program.thaipbs.or.th/GuidingLight/episodes/41343https://program.thaipbs.or.th/watch/kBWvXe<ul><li>นางปิยะรัตน์ ยืนสุข ชาวบ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ จากที่เคยทำเป็นอาชีพเสริม แล้วประสบความสำเร็จ พัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง<br><br></li><li>พาคุณผู้ชมไปรู้จักโรงทอผ้าพระราชทานแห่งแรก ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช มีพระราชดำริให้ก่อสร้างโรงทอผ้าแห่งนี้ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว เพื่อให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนา มาทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบัน นอกจากชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว โรงทอผ้าพระราชทาน ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การทอผ้า และปักผ้า ที่สร้างชื่อเสียงให้ชาวอำเภอแม่วาง <br><br></li><li>ไปที่จังหวัดเชียงราย ศิลปินจำนวนมากพร้อมใจกันกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ความยาว 17 เมตร เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ศิลปินหลายคน นำโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และอาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม รองนายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย พร้อมทั้งศิลปินอีกหลายคนในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วยกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในกิจกรรม "วาดภาพเพื่อพ่อ" บริเวณขัวศิลปะเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ <br><br></li><li>พาคุณผู้ชมไปรู้จักอดีตนักร้องวง KU BAND วงดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมถวายงาน ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแซกโซโฟน ปัจจุบันนักร้องคนนั้นอายุ 75 ปีแล้ว<br><br></li><li>กว่า 20 ปีแล้ว ที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำนาและปลูกผัก โดยมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของราษฎร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงเสด็จพระราชดำเนิน สำรวจพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และอุโมงค์ผันน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานในอำเภอเขาวงกว่า 1 หมื่น 6 พันไร่ ปัจจุบัน ชาวบ้านจำนวนมากเริ่มหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น <br><br></li><li>หมู่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาวอาข่า ที่ได้รับการพัฒนาในหลายๆด้าน จากน้ำพระราชหฤทัยทรงมีต่อราษฎรทุกเชื้อชาติ ศาสนา จากอดีตที่เคยเป็นพื้นที่ธุรกันดาร และเสี่ยงภัยด้านยาเสพติด พัฒนาเป็นพื้นที่สีขาวและมีความเจริญ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดเชียงราย </li></ul><p><strong>ติดตามชมรายการพิเศษ แสงจากพ่อ กับ การพัฒนาชนบท โครงการพระราชดำริต่างๆ และแง่มุมจากประชาชนในพื้นที่ ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong>www.thaipbs.or.th/Live</strong></a></p>