ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th471822017-08-23 20:20:00qoderGenO(LD) สูงวัยไปด้วยกันสุข-เศร้า-เหงา-ยิ้ม23 ส.ค. 256017:04https://program.thaipbs.or.th/GenO/episodes/47182https://program.thaipbs.or.th/watch/Hw0nin<p>ความเป็นจริงของผู้สูงอายุในสังคมไทย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในสังคมเมืองที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้เป็นอุปสรรคต่อคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงวัย แต่การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว การเกื้อกูล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนและอาสาสมัครต่างวัย ที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมาย ช่วยเยียวยาและสร้างกำลังใจชั้นดีให้กับผู้สูงวัย<span></span><span></span></p><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการ GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 20.20 - 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>