ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th971172020-06-12 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งโซน 2 ดีอย่างไร12 มิ.ย. 256316:09 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/VljpqyVljpqySornsawan Wongchaichana800112VljpqyThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/S1gVWi8xwGcd/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JJ/2W/1JJ2WKDAw5Sb-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JJ/2W/1JJ2WKDAw5Sb-default.jpg<p>พบกับ มินเม พิพัฒน์ประเทือง จะมาแนะนำวิธีดูอัตราการเต้นของหัวใจ ที่ทำให้รู้ว่าร่างกายกำลังออกกำลังกายในโซนไหน และการวิ่งในโซน 2 นอกจากจะช่วยลดไขมันได้ดีสุดแล้วยังมีประโยชน์อย่างไรอีกบ้าง พร้อมเทคนิคการสังเกตตัวเองแบบง่าย ๆ ว่ากำลังวิ่งอยู่ในโซน 2 หรือไม่ <br></p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>2563</strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><strong>เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>ศ., 12 มิ.ย. 2563 16:09:40149965692020-06-05 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันอาการบาดเจ็บที่มากับการวิ่ง5 มิ.ย. 256315:30 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/DQGpgqDQGpgqSiriwan Leowratsamee800112DQGpgqThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/S0xWXn2CzwHA/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JG/m2/1JGm2TBS1qQa-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JG/m2/1JGm2TBS1qQa-default.jpg<p>อาการบาดเจ็บจากการวิ่งมีอะไรบ้าง และจะมีวิธีรักษารวมถึงการป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้ร่างกายเสี่ยงบาดเจ็บหลังจากไปวิ่งมาแล้ว มาฟังคำแนะนำจาก มินเม พิพัฒน์ประเทือง </p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>2563</strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><strong>เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><br></p>ศ., 5 มิ.ย. 2563 15:30:0074964122020-06-02 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งในชีวิตวิถีใหม่2 มิ.ย. 256315:40 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/pJtZMPpJtZMPSiriwan Leowratsamee800112pJtZMPThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/S0jxn6Z0sQJE/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JE/9Z/1JE9ZTMoxdZV-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JE/9Z/1JE9ZTMoxdZV-default.jpg<p>จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้การออกกำลังกายของใครหลายคนต้องเปลี่ยนไป หนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มนักวิ่ง ที่ต้องเปลี่ยนจากการวิ่งในสวนสาธารณะมาวิ่งบนลู่ หรือวิ่งแบบ City Run (วิ่งในเมือง) ชวนมาฟังคำแนะนำและประโยชน์จากการวิ่งในแต่ละประเภทจาก มินเม พิพัฒน์ประเทือง </p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันอังคารที่ 2 มิถุนายน <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>2563</strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><strong>เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>อ., 2 มิ.ย. 2563 15:40:29108956842020-05-22 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันซ้อมวิ่งกับบันได22 พ.ค. 256315:30 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/Jc1tO9Jc1tO9Sornsawan Wongchaichana800112Jc1tO9ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/Rze37FVbUBAP/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JA/B7/1JAB7N1qFVRm-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JA/B7/1JAB7N1qFVRm-default.jpg<p>สำหรับนักวิ่งที่เบื่อการวิ่งบนลู่ วิ่งในสวน ต้องไม่พลาด! มาฟังคำแนะนำในการซ้อมวิ่งกับบันได จากมินเม พิพัฒน์ประเทือง ที่นอกจากจะได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้บริหารกล้ามเนื้อขาแล้ว การวิ่งขึ้นลงบันไดยังทำให้ได้ฝึกบริหารกล้ามเนื้อก้นให้กระชับแข็งแรงขึ้นด้วย<span class="redactor-invisible-space" "=""></span><br></p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>2563</strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><strong>เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live"></a><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>ศ., 22 พ.ค. 2563 15:30:00314955572020-05-20 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งอย่างไรในช่วงคลาย Lockdown20 พ.ค. 256317:16 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/RLv5BxRLv5BxSornsawan Wongchaichana800112RLv5BxThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RzWGKhePpQs/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JA/B6/1JAB6WtTbvoV-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/JA/B6/1JAB6WtTbvoV-default.jpg<p>เมื่อเข้าสู่ช่วงคลาย Lockdown แล้ว นักวิ่งหลายคนย่อมอยากออกไปวิ่งในสวนสาธารณะมากกว่าวิ่งบนลู่วิ่งภายในบ้าน แต่สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ นักวิ่งควรเตรียมพร้อมร่างกายและมีข้อควรปฏิบัติขณะวิ่งในสวนสาธารณะอย่างไร มาฟังคำแนะนำได้จากมินเม พิพัฒน์ประเทือง</p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม <strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>2563</strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>พ., 20 พ.ค. 2563 17:16:06138755832019-06-28 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกัน​เรียนวิ่ง จะได้อะไรบ้าง28 มิ.ย. 256216:29 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/uG45NuuG45NuSornsawan Wongchaichana800112uG45NuThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RUg9MVppfS5c/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/HE/iC/1HEiCygmq3AG-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/HE/iC/1HEiCygmq3AG-default.jpg<p><strong>ชวนมาพูดคุยกับหมอเมย์ พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ ถึงการเรียนวิ่งว่าจำเป็นหรือไม่ และสำคัญอย่างไร รวมถึงการสอนวิ่ง ผู้สอนมักจะสอนเรื่องใดบ้าง</strong> <strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><br></p>ศ., 28 มิ.ย. 2562 16:29:37127743112019-06-07 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งเเล้วอาเจียน ต้องทำอย่างไร7 มิ.ย. 256217:24 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/WcASwfWcASwfBussakorn Bouayam800112WcASwfThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RShQdjbxjXkP/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Hy/0I/1Hy0IaidFSeV-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Hy/0I/1Hy0IaidFSeV-default.jpg<p>ปัญหาที่นักวิ่งมักพบกันบ่อย ๆ หนึ่งในนั้นก็คือปัญหา<strong> "วิ่งเเล้วอาเจียน"</strong> แต่จะเกิดจากสาเหตุใด และควรปฏิบัติตนอย่างไรหากวิ่งแล้วอาเจียน มาพูดคุยกับ พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักวิ่ง</p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>ศ., 7 มิ.ย. 2562 17:24:4736739332019-05-31 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิธีวิ่งในช่วงหน้าร้อน31 พ.ค. 256216:58 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/FM0LVVFM0LVVBussakorn Bouayam800112FM0LVVThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RS2PYRsW3J9u/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Hr/uH/1HruHMxGqejX-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/Hr/uH/1HruHMxGqejX-default.jpg<p>อากาศร้อน ๆ แบบนี้ มีนักวิ่งหลายคนที่อาจออกไปวิ่งแล้วเกิด<strong>ภาวะเป็นฮีทสโตรก</strong> แต่จะสังเกตร่างกายอย่างไรว่าเป็นฮีทสโตรกแล้ว มาร่วมพูดคุยกับ <strong>พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ </strong>แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักวิ่ง ที่จะมาให้คำตอบ พร้อมแนะนำ<strong>วิธีวิ่งอย่างเหมาะสม</strong>ในหน้าร้อนนี้<span class="redactor-invisible-space" "=""> </span></p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>ศ., 31 พ.ค. 2562 16:58:394370569ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันควรกินอะไร ก่อนวิ่งมาราธอน21 มี.ค. 256210:30 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/psipcGpsipcGนุดี กฤชโอภาส800112psipcGThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RLJkIt9Q2VNo/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/video/1/H6/Op/1H6OpMPT3kBL-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/video/1/H6/Op/1H6OpMPT3kBL-default.jpg"พลังงาน" เป็นเรื่องสำคัญที่นักวิ่งต้องฟิตร่างกายให้พร้อม แต่จะมีอะไรบ้างที่ให้พลังงานสูง เหมาะสำหรับกินก่อนออกไปวิ่งมาราธอน มาฟังคำแนะนำจากหมอเมย์<span></span><span class="redactor-invisible-space" style="background-color: initial;"> สามารถชมย้อนหลังได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/Fit2gether">www.thaipbs.or.th/Fit2gether</a></span>พฤ., 21 มี.ค. 2562 10:30:5872570570ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันโปรตีนสำเร็จรูป จำเป็นหรือไม่สำหรับนักวิ่ง21 มี.ค. 256210:28 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/WBNx0ZWBNx0Zนุดี กฤชโอภาส800112WBNx0ZThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RLJkItc9u2nv/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/video/1/H6/On/1H6OnyfD7k1G-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/video/1/H6/On/1H6OnyfD7k1G-default.jpg<p><span class="redactor-invisible-space">ไขข้อสงสัยนักวิ่ง "โปรตีนสำเร็จรูป" ที่มีให้เห็นกันทั่วไปในรูปแบบของบาร์ จำเป็นแค่ไหนสำหรับนักวิ่ง และสามารถกินทดแทนโปรตีนจากธรรมชาติได้หรือไม่? สามารถชมย้อนหลังได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/Fit2gether">www.thaipbs.or.th/Fit2gether</a></span></p>พฤ., 21 มี.ค. 2562 10:28:3525370571ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันเทคนิค "วิ่ง" ไม่ให้ปวดกล้ามเนื้อ21 มี.ค. 256210:27 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/YUYeSwYUYeSwนุดี กฤชโอภาส800112YUYeSwThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RLJkMuXatYH/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/video/1/H6/Ok/1H6Ok81uEWmQ-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/video/1/H6/Ok/1H6Ok81uEWmQ-default.jpgหมอเมย์มีเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยป้องกันหรือลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากวิ่งมาฝากสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ สามารถชมย้อนหลังได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/Fit2gether">www.thaipbs.or.th/Fit2gether</a>พฤ., 21 มี.ค. 2562 10:27:1523070572ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งแล้วมือบวม แก้อย่างไรดี?21 มี.ค. 256210:24 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/amlG46amlG46นุดี กฤชโอภาส800112amlG46ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RLJkMuxXrExG/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/video/1/H6/Oi/1H6Oim1PZEFI-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/video/1/H6/Oi/1H6Oim1PZEFI-default.jpg<p>ไขข้อสงสัยบรรดานักวิ่งว่า ทำไมบางคนวิ่งแล้วมือบวม? และจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันมือบวมได้ มาฟังคำตอบจากหมอเมย์ สามารถชมย้อนหลังได้ที่ <a href="http://www.thaipbs.or.th/Fit2gether">www.thaipbs.or.th/Fit2gether</a><span class="redactor-invisible-space"></span></p>พฤ., 21 มี.ค. 2562 10:24:20708701112019-03-13 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันเครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ13 มี.ค. 256216:00 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/EZGYAEEZGYAESiriwan Leowratsamee800112EZGYAEThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RKVYjVWvXCe/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/H3/G9/1H3G9dkIEHHE-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/H3/G9/1H3G9dkIEHHE-default.jpg<p><strong>ไปรู้จักนวัตกรรม “เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ” จาก รพ.จุฬาภรณ์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ </strong> <strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>พ., 13 มี.ค. 2562 16:00:0071697812019-03-06 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบองค์รวม6 มี.ค. 256216:51 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/iZudPYiZudPYSornsawan Wongchaichana800112iZudPYThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RJvdyKNGkOqU/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/H1/2A/1H12A7zJrh5t-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/H1/2A/1H12A7zJrh5t-default.jpg<p>ฟิตไปด้วยกันวันนี้ชวนมาร่วมพูดคุยกับ นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา อายุรแพทย์โรคหัวใจ ถึง<strong> "เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบองค์รวม"</strong> ว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับนักกีฬา และช่วยตอบโจทย์การออกกำลังกายให้กับนักกีฬาอย่างไร</p><p> <strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>พ., 6 มี.ค. 2562 16:51:5561694402019-02-27 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งช่วงไหน ดีกว่ากัน27 ก.พ. 256216:10 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/JEek66JEek66Sornsawan Wongchaichana800112JEek66ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RJGcS6rAoeuu/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GY/BC/1GYBCmodwf0Y-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GY/BC/1GYBCmodwf0Y-default.jpg<p><strong>ไขข้อสงสัยเรื่องที่นักวิ่งอยากรู้ว่าวิ่งช่วงเวลาไหน ถึงจะดีต่อร่างกายมากกว่ากัน กับหมอเมย์ พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ และพี่ป๊อก อิทธิพล สมุทรทอง</strong> <strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>พ., 27 ก.พ. 2562 16:10:1081691112019-02-20 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกัน​กินอย่างไร ก่อนลงแข่งวิ่ง20 ก.พ. 256217:13 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/vBvfnHvBvfnHSornsawan Wongchaichana800112vBvfnHThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RIbvbMQewth3/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GW/7w/1GW7wAwsl9rx-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GW/7w/1GW7wAwsl9rx-default.jpg<p>มาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์นักวิ่งกับหมอเมย์ - พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ และอิทธิพล สมุทรทอง ที่วันนี้จะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวิ่งว่า <strong>ควรกินอาหารอย่างไร ก่อนลงแข่งวิ่ง</strong>จึงจะเหมาะสมที่สุด <br></p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><br></p>พ., 20 ก.พ. 2562 17:13:31104688142019-02-13 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกัน​ปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย หรือ DOMS13 ก.พ. 256217:51 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/y4xoTUy4xoTUSiriwan Leowratsamee800112y4xoTUThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RHwuv5Ll8pJH/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GS/Je/1GSJefh1KTul-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GS/Je/1GSJefh1KTul-default.jpg<p>มาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์นักวิ่งกับหมอเมย์ - พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ และอิทธิพล สมุทรทอง โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยหลังจากวิ่ง ที่หลายคนอาจสงสัยว่าเป็นอาการผิดปกติหรือไม่ และเราจะสามารถป้องกันอาการปวดเมื่อยหลังจากวิ่งหรือออกกำลังกายได้อย่างไร <br></p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><br></p>พ., 13 ก.พ. 2562 17:51:5294684822019-02-06 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งแล้วมือบวม ทำอย่างไร6 ก.พ. 256218:22 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/Knlw2SKnlw2SSiriwan Leowratsamee800112Knlw2SThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RHIMRowmJECi/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GQ/Db/1GQDb9UFZSZm-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GQ/Db/1GQDb9UFZSZm-default.jpg<p>ไขข้อข้องใจทำไมนักวิ่งบางคนวิ่งแล้ว <strong>"มือบวม" </strong>กับหมอเมย์ - พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ และอิทธิพล สมุทรทอง และหากมีอาการมือบวมแล้ว ควรทำอย่างไรเพื่อบรรเทาอาการมือบวม</p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></p>พ., 6 ก.พ. 2562 18:22:04689677712019-01-22 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งอย่างไร ช่วงมีมลภาวะทางอากาศ22 ม.ค. 256215:55 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/wRZfB4wRZfB4800112wRZfB4ThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RFs3ikyZYgQM/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GL/NG/1GLNGbfMtnv4-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GL/NG/1GLNGbfMtnv4-default.jpg<p>เราจะวิ่งอย่างไรในช่วงที่มีมลภาวะทางอากาศ ใครคือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง และมาไขข้อข้องใจว่านักวิ่งสามารถใส่หน้ากากอนามัย N95 ขณะวิ่งได้หรือไม่ มาฟังคำตอบจากหมอเมย์ - พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ และอิทธิพล สมุทรทอง <br></p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></p>อ., 22 ม.ค. 2562 15:55:29131674912019-01-16 15:05:00ThaiPBSVODฟิตไปด้วยกันวิ่งแล้วเกิดตะคริว ทำอย่างไร16 ม.ค. 256216:49 - 20:04https://program.thaipbs.or.th/watch/VgU0VvVgU0VvKasama Tubngarm800112VgU0VvThaiPBSVODhttps://vod.thaipbs.or.th/video-objects/RFJ9v5K0ZqWT/playlist.m3u8https://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GJ/HS/1GJHSyjnZ7hk-default.jpghttps://thaipbs-program.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/content/images/episode/1/GJ/HS/1GJHSyjnZ7hk-default.jpg<p><strong></strong><strong>“วิ่งแล้วเกิดตะคริว ทำอย่างไร” </strong>มาฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการวิ่ง โดยเฉพาะถ้าหากวิ่งแล้วเกิดตะคริว เราควรปฏิบัติตนอย่างไร กับหมอเมย์ พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ และอิทธิพล สมุทรทอง</p><p><strong>ติดตามชมในรายการคนสู้โรค ช่วงฟิตไปด้วยกัน วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือ รับชมสดออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live"><strong>www.thaipbs.or.th/live</strong></a></p>พ., 16 ม.ค. 2562 16:49:3850