ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th574422018-12-15 19:00:00qoderข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทยประเด็นข่าว ( 15 ธ.ค. 61)15 ธ.ค. 256116:25https://program.thaipbs.or.th/EveningNews/episodes/57442https://program.thaipbs.or.th/watch/vel6AY<p><strong>ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ประจำวันเสาร์ที่ 15</strong><strong> ธ.ค. 61</strong></p><ul><li><strong>นำร่าง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว</strong></li></ul><p>รองนายกรัฐมนตรีคาด นำร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งขึ้นทูลเกล้าแล้ว ยืนยันวันเลือกตั้งไม่ขยับจากกรอบเดิม </p><ul><li><strong>ทำแผนคดีชิงเพชร 10 ล้านบาท</strong></li></ul><p>ทำแผนคดีชิงเพชร 10 ล้าน ผู้ต้องหาอ้าง ขายในบ่อนแล้ว</p><ul><li><strong>เริ่มวันแรก มาตรการชอปช่วยชาติ</strong></li></ul><p><strong></strong></p><p>เริ่มแล้ว มาตรการชอปช่วยชาติ แต่คนเปลี่ยนยางรถยนต์ ยังใช้สิทธิไม่ได้ </p><p><strong></strong></p><p><strong>ติดตามข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ได้ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 18.20 - 20.30 น. วันศุกร์ 18.00 - 20.15 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ 19.00 - 20.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>