ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th332862014-11-12 13:00:48qoderทีวีจออีสานปัญหาเนื้อวัวราคาแพง12 พ.ย. 255713:00https://program.thaipbs.or.th/Esan/episodes/33286https://program.thaipbs.or.th/watch/QxY7JI เนื้อวัวที่มีราคาสูงขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง เนื่องจากพ่อค้าคนกลางได้ซื้อเพื่อส่งขายต่างประเทศ และการเลี้ยงวัวในภาคครัวเรือนก็มีจำนวนลดลง ทางภาครัฐจึงมีแนวทางแก้ไขโดยการเร่งเพิ่มผลผลิตวัวเนื้อ เพื่อเป็นทางออกในการสร้างกลไกแก้ไขปัญหาเนื้อวัวราคาแพง อีสานคืนถิ่น : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านเวียงแก้ว อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ออนซอนอีสาน : การแสดงของสมจิตร บ่อทอง เจ้าของฉายาหนุ่มหมอลำนาฏศิลป์ยอดฮิต ที่มีท่ารำเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมอีสานให้เด็กรุ่นใหม่ได้ชื่นชม ติดตามชมรายการ ทีวีจออีสาน ทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live